Komunikat w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terytorium RP

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego  BRAVO-CRP na całym terytorium RP, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

W związku z obowiązkiem podjęcia działań wynikających z niniejszej decyzji pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile są zobowiązani do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sprawdzania dostępności usług elektronicznych i weryfikacji, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.