Konferencję naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”

Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP zapraszają na konferencję naukową  „Metodyka i standardy  opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby” (Poznań, 19-20  X 2017).
 
Miejsce obrad:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Historicum, ul. Umultowska 89 D (Morasko), Poznań

Program Konferencji

19 października 2017 (czwartek)

10.00 Otwarcie konferencji

10.15. – 11.15
Eugeniusz Borodij, Opracowanie dokumentacji w archiwach zakładowych
Roland Banduch , Metodyczne problemy opracowania dokumentacji technicznej
Ewa Perłakowska , Opracowanie materiałów archiwalnych z jednostek samorządu terytorialnego po 1989 r. Rys prawno-historyczny i postulaty metodyczne

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.30
Tomasz Matuszak, Rozmieszczenie zasobu archiwalnego a jego opracowanie – studium przypadku
Kamil, Krzysztof Bogusz, Katarzyna Kowalska, Opracowanie archiwaliów i dokumentacji niearchiwalnej w instytucji kultury na przykładzie Archiwum Zakładowego Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie. Teoria a praktyka
Monika Sak , Metodyka opracowania dokumentacji osobowej studentów na przykładzie Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bożena Koszel-Pieskaczuk, Problemy opracowania zasobu archiwalnego uczelni wyższej na przykładzie Politechniki Białostockiej
12.30 – 13.00 Dyskusja
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.00
Wiesława Kwiatkowska, Opracowanie archiwalne w Polsce w dobie standaryzacji opisu archiwalnego. Zmiana metodyki czy narzędzi pracy?
Iwona Fischer, Najprostszą drogą do bazy danych – czyli o nieprzemyślanym upraszczaniu metodyki archiwalnej
Anna Laszuk, Zagadnienia teoretyczne i praktyczna a rekomendacje Centralnej Komisji Metodycznej kadencji 2013-2016
Sławomir Filipowicz, Prace Centralnej Komisji Metodycznej na tle dylematów metodycznych archiwów państwowych
15. 00 – 15.30 Przerwa kawowa

15.30 – 16.45
Wanda Roman, Opracowanie archiwaliów w Archiwum Emigracji w Toruniu, czyli dylematy metodyczne archiwów społecznych
Magdalena Wiśniewska -Drewniak, Opis archiwalny w archiwach społecznych
Rafał Reczek, Metodyka i standardy opracowania zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej
Magdalena Biniaś -Szkopek, Już wszystko wiemy czy dopiero zaczynamy? Problem opracowania ksiąg wpisów w archiwach w Polsce
16.45 – 17.15 Dyskusja
18.00 Spotkanie towarzyskie

20 października 2017 (piątek)

9.00 – 10.15
Krzysztof Syta, Stan opracowania archiwów rodzinno-majątkowych w archiwach państwowych i co z tego wynika
Artur Wójtowicz, Opracowanie korespondencji w archiwach rodzinno-majątkowych na przykładzie Archiwum Zamoyskich w AGAD
k s . Roman Dworacki, PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Mateusz Zmudziński, Bazy danych stosowane w archiwach kościelnych. Podobieństwa  i różnice
10.15 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 11.30
Waldemar Chorążyczewski , Marcin Hlebionek, Problem podręcznika metodyki opracowania staropolskiego [?] zasobu archiwalnego
Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wytyczne metodyczne do opracowania dokumentacji nieaktowej. Potrzeba czy zbytek?
Magdalena Niedźwiedzka, Metody kształcenia studentów wykorzystywane w trakcie zajęć z metodyki opracowania zasobu archiwalnego (lata 1985-2015)
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00
Larysa Levchenko, Metodyka i standardy opracowania archiwalnego w archiwach Ukrainy
Lucyna Harc, Opracowanie i udostępnianie dokumentacji fotograficznej i filmowej w archiwach niemieckich a standardy archiwalne
Zuzanna Jaśkowska-Józefiak , Metodyka Opracowania archiwaliów w Hiszpanii – Portal Archiwów Hiszpańskich (PARES)

14. 00 – 14.15 Przerwa kawowa

14.15 – 15.00
Kamila Biernat, Jak opracowywać materiały archiwalne? Rozwiązania metodyczne a nowoczesna technologia
Kamila Siuda, Egodokument a opis archiwalny
Rafał Galuba, Przepisy metodyczne określone przez organy zarządzające archiwami wyodrębnionymi
15.00 – 15.30 Posumowanie obrad i zamknięcie konferencji