Oddział administracyjno-gospodarczy

Kierownik
mgr Maciej Pietrowicz
tel. 61 852-46-01, wew. 28
e-mail: mpietrowicz@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Waldemar Frąckowiak
Gabriela Kawczyńska
Jolanta Majka
Maria Piotrowska

aktualizacja: 2 września 2016 r.