Oddział administracyjno-gospodarczy

Kierownik
mgr Maciej Pietrowicz
tel. 61 852-46-01, wew. 28
e-mail: mpietrowicz@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Waldemar Frąckowiak
Gabriela Kawczyńska
Aldona Matela
Beata Nijawska
Joanna Żebrowska

aktualizacja: maj 2018 r.