Oddział finansowo-księgowy

Główna Księgowa
mgr Marlena Gierbserg
tel. 61 852-46-01, wew. 43
e-mail: mgiersberg@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Barbara Duczmalewska
Iwona Mądra

aktualizacja: 14 września 2015 r.