Oddział gromadzenia i opracowywania zasobu

Kierownik
mgr Elżbieta Rogal
tel. 61 852-46-01, wew. 38
e-mail: erogal@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Adam Ignaczak
Beata Karwalska
Anna Maliszewska
Adam Projs
Michał Radomski
Hanna Stroińska
Piotr Wilandt
Grażyna Zaliwska
Krzysztof Zawacki
Katarzyna Zielińska

aktualizacja treści: maj 2018 r.