Oddział gromadzenia i opracowywania zasobu

Kierownik
mgr Elżbieta Rogal
tel. 61 852-46-01, wew. 38
e-mail: erogal@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Radosław Czajkowski
Beata Karwalska
Adam Projs
Monika Proniewicz
Michał Radomski
Hanna Stroińska
Grażyna Zaliwska
Katarzyna Zielińska

aktualizacja treści: 18 lutego 2015 r.