Oddział gromadzenia i opracowywania zasobu

Kierownik
mgr Elżbieta Rogal
tel. 61 852-46-01, wew. 38
e-mail: erogal@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Adam Ignaczak
Mateusz Mądry
Adam Projs
Michał Radomski
Hanna Stroińska
Błażej Lota
Grażyna Zaliwska
Krzysztof Zawacki
Katarzyna Zielińska

aktualizacja treści: wrzesień 2020 r.