Oddział do spraw archiwów zakładowych

Kierownik
mgr Tadeusz Grabarz
tel. 61 852-46-01, wew. 30
e-mail: tgrabarz@poznan.ap.gov.pl

Pracownicy
Piotr Klimecki
Michał Piechowicz
Sybilla Suszek

aktualizacja: 14 września 2015 r.