Krajowa Lista Programu UNESCO „Pamięć Świata” – relacja z ceremonii wręczenia dyplomów

W dniu 28 września 2018 roku w Belwederze w Warszawie odbyła się wielka uroczystość przekazania certyfikatów potwierdzających wpisanie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego na

Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, władz UNESCO, Archiwów Państwowych, Bibliotek, Muzeów i innych instytucji zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą. 

Prezydenta RP reprezentował pan Minister Wojciech Kolarski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wicepremier Piotr Gliński oraz  podsekretarz stanu Magdalena Gawin. Polski Komitet ds. UNESCO reprezentował jego sekretarz prof. Sławomir Ratajski oraz Przewodniczący Polskiego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata” i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak.

W 2018 roku – w 3 edycji – pośród innych 19 zabytków na listę tę wpisane zostały bardzo cenne materiały, jakimi są  

DOKUMENTY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
przechowywane
w Archiwum Państwowym w Poznaniu
i Muzeum Historii Miasta Poznania
Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

00_Certyfikat_Powst_Wlkp_dla APP_28-09-2018

Certyfikat wpisu „Dokumentów Powstania Wielkopolskiego (1918-1919)” na Polską Listę Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata.

 

Fotorelacja z wydarzenia: