Międzynarodowy Dzień Archiwów 2019

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz wtóry zamierza aktywnie wziąć udział w akcji promocyjnej związanej z uczczeniem Międzynarodowego Dnia Archiwów.
W związku z powyższym przygotowane zostało kilka następujących wydarzeń. 

1. Popołudnie z dokumentem w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu – „Zamki w Wielkopolsce”
          O tym wydarzeniu przeczytasz tutaj

 

2. Sobota w Archiwum Państwowym w Poznaniu (dzień otwarty)

Czytaj dalej

article

 

Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 12:00–19:00

 

 

 

 

 

1. Inauguracja nowej odsłony serwisu internetowego wszystkich polskich archiwów państwowych „Szukaj w archiwach”.
Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 
(Sala konferencyjna im. Prof. Kazimierza Kaczmarczyka);
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 12:00–12:30
Szukajwarchiwach.pl to rozwijany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe serwis internetowy, na którym prezentowane są skany i opisy materiałów archiwalnych zgromadzonych w polskich archiwach. Obecnie w serwisie dostępnych jest około 14 milionów opisów materiałów archiwalnych oraz ponad 37 mln skanów materiałów archiwalnych, a ich liczba stale rośnie.
Opisy archiwaliów w serwisie pochodzą ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). Ponadto serwis zawiera dane z bazy Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD), w której znajdują się informacje o materiałach genealogicznych przechowywanych w archiwach państwowych. Skany materiałów archiwalnych pochodzą ze zbiorów polskich archiwów państwowych, a także innych instytucji kultury.
Łatwość wyszukiwania interesujących informacji gwarantuje prosta w obsłudze wyszukiwarka, która oferuje wiele przydatnych filtrów i opcji.
Kopie materiałów archiwalnych prezentowane w serwisie, o ile nie zastrzeżono inaczej w opisach tych materiałów lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane ze strony na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.
Z serwisu szukajwarchiwach.pl korzystać mogą genealodzy, studenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz wszystkie inne osoby zainteresowane korzystaniem z zasobu polskich archiwów. Serwis umożliwia korzystanie z materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach z różnych części Polski bez wychodzenia z domu. Do korzystania z serwisu potrzebne są tylko dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
W gronie instytucji publikujących w serwisie znajduje się 85 instytucji, w tym: 33 archiwa państwowe, wraz z ich 38 oddziałami oraz 14 instytucji spoza sieci archiwów państwowych.

2. Otwarcie (oficjalne) mobilnego Archiwalnego Fotoplastikonu zawierającego galerię – ekspozycję pt. „Poznań na archiwalnych zdjęciach w 100 – lecie utworzenia sieci Archiwów Państwowych”.

Miejsce: Skwer Romana Wilhelmiego w Poznaniu (tzw. placyk przy skrzyżowaniu ulic Masztalarskiej i 23 Lutego, gdzie znajduje się fragment baszty narożnej);
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 12:30–12:50. Fotoplastikon będzie czynny całą dobę i będzie go można oglądać w Poznaniu do 8 lipca br.

Propozycję udziału w projekcie nasze Archiwum Państwowe otrzymało od Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. W ubiegłym roku dzięki finansowemu wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych udało się zorganizować cztery wystawy w mobilnym fotoplastykonie, ustawionym w przestrzeni miejskiej w Warszawie, Zamościu, Krakowie i Koszalinie.
W tegorocznej edycji zaplanowano, aby w Poznaniu, zarówno mieszkańcy, jak 
i goście naszego miasta mogli obejrzeć odpowiednio dobraną i przygotowaną wystawę widokówek i zdjęć archiwalnych pt. „Poznań na archiwalnych zdjęciach w 100 – lecie utworzenia sieci Archiwów Państwowych”.
Projekt jest realizowany w ramach obchodów odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, dzięki wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Jednocześnie projektem tym świętujemy 100-lecia utworzenia sieci archiwów państwowych.
„Archiwalny Fotoplastikon” w mobilnym fotoplastikonie stylizowanym na lata przedwojenne ustawiany będzie na utwardzonej powierzchni Skweru Wilhelmiego na tzw. placyku przy skrzyżowaniu ulic Masztalarskiej i 23 Lutego, gdzie znajduje się fragment baszty narożnej. Dostępnych będzie 5 stanowisk ze stereoskopami, przez które widzowie zaglądają do wnętrza fotoplastikonu i podziwiają archiwalne zdjęcia. Wystawa zbudowana jest z ok. 15 zdjęć przygotowanych w technice stereoskopowej oraz ok. 20 2D. Każde stanowisko (zakładamy łącznie 5 stanowisk/tematów) może pokazywać inny „temat” co pozwala na podzielenie zdjęć na następujące galerie:
– GALERIA 1 w formacie 3D:  Poznań w obiektywie Poddębskiego (lata 1928-1933);
– GALERIA 2 w formacie 3D:   Poznań w obiektywie Poddębskiego cz.2 (lata 1928-1933);
– GALERIA 3 w formacie 2D:  Poznań w obiektywie Mogensa Tørsleffa, rok 1959;
– GALERIA 4: Archiwalny Poznań, lata 1910-1938;
– GALERIA 5: Archiwalny Poznań, lata 1939-1969.

Wydarzenie „Archiwalny Fotoplastikon” na portalu Facebook dostępne pod tym linkiem.

3. Wycieczka: Poczuj historię – czym pachną dokumenty?

Podczas wycieczki pracownicy Archiwum zaprezentują nam archiwalia ze zbiorów poznańskiej instytucji, przedstawią historię zabytkowego gmachu oraz oprowadzą po pracowniach, w których zajmują się m. in. konserwacją i skanowaniem dokumentów. Spacer po gmachu będzie ciekawym wprowadzeniem zarówno dla tych, którzy po raz pierwszy odwiedzą archiwum, jak i dla tych, którzy mieli już okazję zapoznać się z zasobem w Pracowni Naukowej.
Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43:
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny:

13:00–14:15; 14:30–15:45;
16:00–17:15; 17:30–18:45.

4. Prezentacja/Warsztat: Najarchiwum – pokaz najciekawszych zbiorów Archiwum.

Czy zastanawialiście się jakie skarby w swoich murach kryje poznańskie Archiwum? Jaki jest najstarszy, największy, najmniejszy, najbardziej kolorowy czy najbardziej szczegółowy dokument? Dowiecie się tego podczas specjalnego pokazu.
Miejsce: Czytelnia Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Poznaniu, 
ul. 23 Lutego 41/43:
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 13:00–15:00.

5. Rozkoduj historię – jak zmieniał się dokument przez wieki?

a. odczytać nieczytelne – dawne pismo niemieckie dla polskich użytkowników archiwów – prezentacja/promocja specjalistycznych wydawnictw:

Osoby, które w ramach swojej aktywności naukowej, zawodowej lub hobbystycznej mają do czynienia z niemieckojęzycznymi rękopisami pochodzącymi z XIX i początku XX wieku, konfrontowane są z różnymi wersjami odręcznego pisma niemieckiego. Niestety zdolność odczytywania dawnego pisma niemieckiego prawie całkowicie zanikła. Jedynie wykształceni archiwiści, niektórzy historycy oraz nieliczni hobbyści są w stanie pochwalić się tą umiejętnością. Tymczasem wiele niemieckojęzycznych rękopisów znajduje się w polskich archiwach, bibliotekach, muzeach, a także w zbiorach prywatnych. Szczególnie dotyczy to wszystkich tych terenów, które niegdyś znajdowały się pod zaborem pruskim lub austriackim. Niemożność odczytania dawnego pisma niemieckiego stanowi ogromną barierę w prowadzeniu samodzielnych badań dla wielu historyków (a także historyków sztuki, konserwatorów zabytków, studentów różnych kierunków oraz genealogów). Z powyższych obserwacji zrodziła się idea projektu „Odczytać nieczytelne”, którego celem jest przywrócenie polskim użytkownikom archiwów zapomnianej umiejętności odczytywania dawnego odręcznego pisma niemieckiego. Jest to umiejętność, którą – przy odrobinie samozaparcia – mogą sobie przyswoić nawet te osoby, które nie władają językiem niemieckim!
Mając zamiar pokazać, jak się za to zabrać, proponujemy na początek udział w prezentacji następujących dwóch wyjątkowych publikacji:
Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego 
/Tytuł oryginału: Deutsche Schreibschrift. Lesen und Schreiben lernen/ Autor: Harald Süß / Przekład: Joanna Drejer / Wydawnictwo: Fundacja Dobro Kultury, Słubice 2019 / ISBN 978-83-947075-4-5 / Oprawa twarda / Wymiary: 210 x 297 mm / Liczba stron: 84
Kurrenta. Zeszyt ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego /Autorki: Joanna Drejer, Izabella Parowicz / Wydawnictwo: Fundacja Dobro Kultury, Słubice 2019 / ISBN 978-83-947075-3-8 / Oprawa miękka / Wymiary: 210 x 297 mm / Liczba stron: 144

… następnie proponujemy:

b) pokaz/warsztat.

W dobie obecnego postępu technicznego dokument pisany staje się znakiem przeszłości. Szczególnie w Archiwum możemy zaobserwować, jak ewoluowała jego forma, materiały piśmiennicze i sposób zapisu. Pokaz ma na celu prezentację zmian jakie przez wieki zaszły w stylu 
i sposobie zapisywania liter.
Miejsce: Sala konferencyjna im. Prof. Kazimierza Kaczmarczyka Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43:
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 15:00–17:00.

6. Wystawa czasowa „Ku Niepodległej. Nasi przodkowie na drodze do niepodległości” w korytarzach Archiwum; otwarta w godzinach pracy instytucji. Podczas wydarzenia możliwość oprowadzenia przez kuratora wystawy.

W dniu 16 listopada br. w Archiwum Państwowym w Poznaniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Ku Niepodległej. Nasi przodkowie na drodze do niepodległości”. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
Przygotowując się do obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego Archiwum Państwowe w Poznaniu odstąpiło od tradycji prezentowania materiałów przechowywanych w zasobie, ilustrujących kolejne rocznice. Uznaliśmy, że specjalna okazja wymaga odmiennego sposobu uczczenia tych znamienitych rocznic.
Archiwiści – to kustosze i strażnicy pamięci narodowej. Kustoszami pamięci staliśmy się nieprzypadkowo, prawdopodobnie w większości nasz los zawodowy został zdeterminowany przez dzieje naszych przodków. Postanowiliśmy, zatem, że należy oddać hołd naszym antenatom, którym dane było spełnić marzenia pięciu pokoleń Polaków – doczekać a raczej wywalczyć samodzielne Państwo.
Podstawą wystawy są zdjęcia z różnego okresu życia naszych bohaterów i ich biogramy. Prezentujemy również kilka oryginalnych stuletnich zdjęć. Inne eksponaty to dyplomy potwierdzające udział w powstaniu, zaświadczenia z Biura Historycznego, odznaczenia czy też legitymacje odznaczeń.
Przygotowana ekspozycja jest hołdem nie tylko dla naszych, wymienionych wyżej antenatów (działalność, których udało się, choć w minimalny sposób udokumentować), ale dla całego pokolenia naszych dziadków i pradziadków, których czyny i nazwiska z powodu naszej trudnej i skomplikowanej historii zostały zapomniane.

III. Drzwi otwarte Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania
Miejsce: siedziba Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu;
Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 10:30–16:00

Włączając się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz z okazji uruchomienia nowej centralnej siedziby Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej 10 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia nowoczesnego obiektu, zapoznania się z historią archiwum, zadaniami oraz ciekawostkami związanymi z jego działalnością  8 czerwca 2019 r. (sobota) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w następujących godzinach:
1. 10.30 – 11.30, I grupa (20 osób);
2. 12.00 – 13.00, II grupa (20 osób);
3. 13.30 – 14.30, III grupa (20 osób);
4. 15.00 – 16.00, IV grupa (20 osób).
W takcie spotkania pracownik archiwum Urzędu będzie służyć  poradą i pomocą w ustaleniu miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej zlikwidowanych zakładów pracy.
Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 27 maja – 5 czerwca 2019 r. pod numerem telefonu: 61  646 33 44.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wystawą o historii Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania i jego lokalizacji, którą będzie można obejrzeć na parterze gmachu Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17 (przy sali sesyjnej) w dniach 11 – 21 czerwca 2019 r.

 

3. Drzwi otwarte Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania
Czytaj dalej
Plac Kolegiacki dawne kolegium jezuickie (dzisiaj Urząd Miasta Poznania) i wieża fary - 20809
fot. cyryl.poznan.pl

 

Miejsce: siedziba Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej 10 w Poznania

Termin: 8 czerwca 2019 r. (sobota), godziny: 10:30–16:00

 

 

 

Włączając się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów oraz z okazji uruchomienia nowej centralnej siedziby Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej 10 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia nowoczesnego obiektu, zapoznania się z historią archiwum, zadaniami oraz ciekawostkami związanymi z jego działalnością  8 czerwca 2019 r. (sobota) po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w następujących godzinach:

1. 10.30 – 11.30, I grupa (20 osób);

2. 12.00 – 13.00, II grupa (20 osób);

3. 13.30 – 14.30, III grupa (20 osób);

4. 15.00 – 16.00, IV grupa (20 osób).

W takcie spotkania pracownik archiwum Urzędu będzie służyć  poradą i pomocą w ustaleniu miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej zlikwidowanych zakładów pracy. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 27 maja – 5 czerwca 2019 r. pod numerem telefonu: 61  646 33 44. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wystawą o historii Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Poznania i jego lokalizacji, którą będzie można obejrzeć na parterze gmachu Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17 (przy sali sesyjnej) w dniach 11 – 21 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne także na portalu www.poznan.pl

        
4. Gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego
Czytaj dalej

stanisław_nawrocki

 

 

Termin: 12 czerwca 2019 (środa), godz. 11:00
Miejsce: sala im. Witolda Celichowskiego w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

 

 

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów, 12 czerwca br. zostaną po raz drugi wręczone Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Ustanowiona 6 listopada 2017 r. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, jest pierwszym tego typu wyróżnieniem w Polsce.
W drugiej edycji Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego nagrodzeni zostaną:
– Ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Polskiej) – w kategorii Nagroda Główna;
– Jolanta Niezborała (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego;
– dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM w Poznaniu 
 – w kategorii nagroda dla młodego archiwisty.
Ponadto zostali wyróżnieni:
– Edyta Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu);
– Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie).

 
Przekazując powyższe informacje, serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych wydarzeniach w naszym mieście. Będzie nam bardzo miło wspólnie cieszyć się naszym świętem.
Szczegółowy plan do pobrania po kliknięciu tutaj
MDA plakat 2019-01