Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już 1 kwietnia pod hasłem „Liczymy się dla Polski” rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to o tyle wyjątkowe wydarzenie, że odbywa się dokładnie sto lat od Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności, przeprowadzonego przez odrodzone państwo polskie 30 września 1921 r. Według danych ze spisu 1921 roku liczba ludności Polski wynosiła 25 694 700. W oparciu o jego wyniki Główny Urząd Statystyczny opublikował w 1930 roku „Atlas Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej”. Wyniki zostały także opublikowane w serii Statystyka Polski w 29 tomach, z których ostatni został wydany w 1932 roku.

Spis Powszechny to niezwykle cenne źródło historyczne. „Zbytecznem byłoby rozwodzić się nad znaczeniem spisu; dość powiedzieć, że na przeciąg 10 lat […] wyniki jego będą jedynem pewnem źródłem poznania Polski współczesnej […] będą materiał pierwszorzędnej doniosłości. Niema takiej organizacji społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej czy politycznej, któraby nie oczekiwała z zainteresowaniem wyników spisu.” pisał Kurier Warszawski.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przechowuje materiały związane z Pierwszym Powszechnym Spisem Ludności, między innymi zaświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego wystawione dla Tadeusza Grabowskiego za pracę przy Spisie (sygn. 53/5292/0/1/12) oraz „Instrukcja dotycząca przeprowadzenia powszechnego spisu ludności 1 października 1921 r.”, opracowana przez Starostwo powiatowe w Środzie (sygn. 53/4353/0/4.1/565).

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021