Opis i fotorelacja z obchodów I Dnia Archiwisty

Opis i fotorelacja z obchodów I Dnia Archiwisty

Dnia 30 września 2019 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, przygotowało prelekcje i warsztaty na tematy genealogiczne, konserwatorskie, digitalizacyjne oraz archiwistyczne.

Od godziny 10:00 uczniowie klasy fotograficznej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, znajdującej się przy ul. Św. Floriana w Poznaniu, wraz z Wicedyrektorem mgr. Adamem Szukałą, poznawali techniki skanowania archiwaliów.

W nowo ustanowionym Dniu Archiwisty nastąpiła inauguracja projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Po zaprezentowaniu projektu nastąpiła uroczystość mianowania Ambasadorów Archiwów Rodzinnych. Nominacje otrzymali: Zbigniew Zimny, Prof. Stanisław Czekalski, Barbara Zwolińska, Bożena Elżbieta Kaczmarska, Piotr Guzik, Zenon Czypicki, Małgorzata Hoffmann, Jan Czyżewski, Bogdan Winowski, Karolina Skonieczna, Bogumiła Kupsch oraz Genowefa Wilandt.
Dziękujemy Szanownym Gościom za uczynienie zaszczytu zostania Ambasadorami Archiwów Rodzinnych. Żywimy nadzieję na spotkania i współpracę w uświadamianiu potrzeby posiadania archiwum rodzinnego.

Po krótkiej przerwie, starszy kustosz Mariusz Jankowski, przedstawił temat: Ocalić od zapomnienia, czyli co warto wiedzieć o genealogii. W prelekcji omówione zostały podstawowe zasady prowadzenia poszukiwań genealogicznych, dopełnione charakterystyką zasadniczych źródeł archiwalnych niezbędnych do poznania historii przodków.

Warsztaty z digitalizacji

Obraz 1 z 72

Warsztaty z digitalizacji


W zagadnienie Zatrzymać czas, czyli co warto wiedzieć o skanowaniu, wprowadziła Małgorzata Kaczmarek, Kierownik Pracowni Digitalizacji. Zademonstrowała uczestnikom techniki skanowania wykorzystywane do zabezpieczania bezcennych i unikatowych archiwaliów.

Dr Przemysław Wojciechowski, Kierownik Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych, w prelekcji pod tytułem: Czas robi swoje, czyli co warto wiedzieć o profilaktyce i konserwacji omówił problematykę odpowiednich warunków, jakie trzeba stworzyć archiwaliom, by nie uległy zniszczeniu. Podał również kilka cennych rad, jak ratować zniszczone dokumenty.

Uczestnicy I Dnia Archiwisty mieli okazję wejść do niedostępnych na co dzień magazynów archiwalnych. Elżbieta Rogal, Kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zasobu, wraz z Grażyną Zaliwską, starszą kustosz pracującą w tym samym Oddziale, zorganizowały wycieczkę pod tytułem: Serce Archiwum, czyli co warto wiedzieć o magazynach i źródłach archiwalnych. Zaprowadziły gości do magazynów, w których przechowywane są źródła archiwalne do badań genealogicznych oraz zaprezentowały archiwa rodzinne i spuścizny znajdujące się w zasobie Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Ostatnim punktem programu uroczystego dnia w Archiwum Państwowym w Poznaniu były warsztaty poprowadzone przez Beatę Karwalską, konsultanta ds. archiwów rodzinnych, na temat:
Kufry wspomnień, czyli co warto wiedzieć o przechowywaniu archiwaliów domowych. Warsztaty dotyczyły sposobów konfekcjonowania archiwaliów znajdujących się w archiwach rodzinnych. Zademonstrowane zostały przykładowe i profesjonalne opakowania, ze wskazaniem tych, które najbardziej nadają się do długotrwałego przechowywania dokumentów i fotografii.

I Dzień Archiwisty zorganizowany w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo bogatego i wielogodzinnego programu obchodów, większość uczestników cierpliwie wytrwała do końca. Pytania zadawane przez gości biorących udział w obchodach, wskazywały na wielkie zaangażowanie, a przede wszystkim na potrzebę organizowania prelekcji i warsztatów na tematy związane z archiwami rodzinnymi. Dziękujemy wszystkim za przybycie i bycie z nami w tym szczególnym dniu.