Aktualności

Inauguracja portalu i strony o Powstaniu Wielkopolskim oraz prezentacja wydawnictw – Warszawa, 28 grudnia 2018

baner-szroko

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu „powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl” (link aktywny od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Ideą portalu jest edukowanie, propagowanie i upamiętnianie Powstania Wielkopolskiego. Jego ważną zaletą będzie otwarta formuła i uzupełnianie informacji poprzez zbieranie tekstów i materiałów z terenu całego województwa oraz zapraszanie do współpracy regionalistów, historyków i instytucji propagujących pamięć o Powstaniu.

Zaproszenie do współpracy przyjęło wielu uznanych historyków oraz najważniejsze instytucje będące depozytariuszami pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Jest wśród nich także Archiwum Państwowe w Poznaniu, które dla uczczenia tej jakże chlubnej karty w dziejach naszego narodu, przygotowało stronę pt. „Cyfrowe Archiwum Powstania Wielkopolskiego” (która będzie także dostępna od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00). Strona ta zawiera „katalog” zgromadzonych w archiwach oraz w dużej części zdigitalizowanych i zamieszczonych w Internecie materiałów archiwalnych związanych z Powstaniem i jego uczestnikami. Katalog bazuje na opracowaniu, pt. „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów” (Poznań, 2003) pod red. prof. Stanisława Sierpowskiego oraz indeksie rzeczowym opracowanym przez dr. Marka Rezlera, a także inwentarzach archiwalnych przygotowanych przez pracowników archiwów państwowych.

Więcej „Inauguracja portalu i strony o Powstaniu Wielkopolskim oraz prezentacja wydawnictw – Warszawa, 28 grudnia 2018”

Zamknięcie Pracowni Naukowej w dniach 27, 28 i 31 grudnia.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia skontrum w Pracowni Naukowej związanego z zakończeniem roku kalendarzowego i sprawozdawczego oraz serwisem technicznym czytników mikrofilmów, urządzenia skanującego oraz instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej
PRACOWNIA NAUKOWA od 27 do 31 grudnia 2018 r. będzie nieczynna.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Zapraszając Państwa do Pracowni Naukowej w dniu 2 stycznia 2019 r. życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w NOWYM 2019 ROKU.

Zmiana adresu siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż mając na uwadze wyrok z 13 listopada 2018 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 22 marca 2018 r., na mocy którego zostało uchylone zarządzenie zastępcze nr KN-L.4102.35.2017.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por. Janiny Lewandowskiej, w dotychczasowym adresie głównej siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu nazwa „ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43” zostaje zastąpiona nazwą: „ul. 23 Lutego 41/43”. Pozostałe dane adresowe pozostają bez zmian. W związku z powyższym aktualne dane adresowe przedstawiają się następująco:

Archiwum  Państwowe  w  Poznaniu
ul. 23 Lutego 41/43,
60-967 Poznań
Tel. 61 852-46-01, faks: 61 851-73-10
E-mail: archiwum@poznan.ap.gov.pl