Aktualności

Funkcjonowanie Pracowni Naukowej w lipcu bieżącego roku.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 8 do 26 lipca br. pracownia naukowa w naszym Archiwum w Poznaniu będzie nieczynna (z powodu konieczności przeprowadzenia pilnych i niezbędnych prac technicznych). Od 1 do 5 lipca oraz od 29 lipca do 30 sierpnia br. pracownia naukowa w Poznaniu będzie czynna od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Jednocześnie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Oddziału w Koninie (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji) nastąpi czasowe zamknięcie pracowni naukowej w Koninie. Według wstępnego planu prace remontowe będą prowadzone w okresie od 22 lipca do 25 października 2019 r. O ostatecznym terminie zamknięcia pracowni powiadomimy odrębnym komunikatem. W przypadku wcześniejszego zakończenia prac remontowych pracownia naukowa zostanie uruchomiona przed tym terminem, o czym powiadomimy także oddzielnym komunikatem.

Za zaistniałe utrudnienia bardzo przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że część znajdujących się w zasobie naszego Archiwum w Poznaniu oraz Oddziałów w Koninie i Pile materiałów archiwalnych w postaci akt stanu cywilnego jest dostępnych w formie skanów na stronie: www.szukajwarchiwach.gov.pl.
    Wykaz wyżej wymienionych materiałów, w postaci informacji o zespołach i sygnaturach określonych jednostek posiadających skany i udostępnionych w Internecie, dostępny jest również na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Poznaniu: www.poznan.ap.gov.pl (Menu; Zbiory on-line).
Życzymy Państwu udanych wakacji i urlopów.

Otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” w Kobylinie

13 czerwca 2019 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie została otwarta wystawa pt. „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania.

W otwarciu wystawy wzięli udział między innymi: Burmistrz Tomasz Lesiński, Mirosław Flak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie, Karolina Szymanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Katarzyna Jackowska – Dyrektor Szkoły Branżowej I stopnia w Kobylinie, Aleksandra Paluszkiewicz z-ca dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Aldona Kordus – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kobylin oraz uczniowie. Obecni byli także przedstawiciele Archiwum Państwowego w Poznaniu – Dyrektor Henryk Krystek i Maciej Pietrowicz.

Wystawa gościła wcześniej w gmachu SejmuWielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, ratuszu w Lesznie oraz w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza”.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wystawy w Kobylinie!

Katalog wystawy

Galeria wydarzenia:

Komunikat w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terytorium RP

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego  BRAVO-CRP na całym terytorium RP, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

W związku z obowiązkiem podjęcia działań wynikających z niniejszej decyzji pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile są zobowiązani do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sprawdzania dostępności usług elektronicznych i weryfikacji, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.