Aktualności

Remont – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 kwietnia rozpoczną się prace remontowo-budowlane polegającego na wymianie nawierzchni chodnikowej prowadzącej od furtki wejściowej do drzwi głównego wejścia do budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile przy ul. ppłk Aleksandra Kity 5. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na 19 kwietnia br.

W związku z powyższym prosimy wszystkich odwiedzających nasze Archiwum
o korzystanie z wejścia przez bramę wjazdową na teren Archiwum.

Otwarcie wystawy „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” w Kórniku

W minioną sobotę, 30 marca 2019 r., w holu budynku Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” została otwarta wystawa pt. „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz!” przygotowana przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy z Muzeum Historii Miasta Poznania.

W otwarciu wystawy wzięli udział między innymi: Burmistrz MIasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski, Kierowniczka Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik Magdalena Matelska-Bogajczyk, Dyrektor KCRiS „Oaza” Wojciech Kiełbasiewicz, Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, członkowie Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego, członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło w Kórniku oraz pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Wystawa gościła wcześniej w gmachu SejmuWielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w ratuszu w Lesznie.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wystawy w Kórniku!

Katalog wystawy

Galeria wydarzenia: