Aktualności

Komunikat w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP na terytorium RP

Szanowni Państwo,

informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego  BRAVO-CRP na całym terytorium RP, który obowiązuje od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.

W związku z obowiązkiem podjęcia działań wynikających z niniejszej decyzji pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz Oddziałów w Gnieźnie, Koninie i Pile są zobowiązani do wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, sprawdzania dostępności usług elektronicznych i weryfikacji, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Popołudnie z dokumentem – „Zamki w Wielkopolsce”

0001aZ okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Archiwów serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na kolejną edycję „Popołudnia z dokumentem”. Tematem przewodnim spotkania będą „Zamki w Wielkopolsce”. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu przy ul. Ks. I. Posadzego 2. Rozpoczęcie o godz. 13.

 

 

 

Harmonogram dostępny poniżej oraz do pobrania:

Więcej „Popołudnie z dokumentem – „Zamki w Wielkopolsce””

Archiwalia na wystawie w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Rok 2019 to czas kilku „okrągłych jubileuszy” ważnych zarówno dla Gniezna, jak i dla Kościoła gnieźnieńskiego. Dwieście lat temu miasto zostało zniszczone przez pożar, po którym jego niezmieniona od czasów lokacji forma, odeszła w bezpowrotną przeszłość. Przed stu laty miał miejsce w Gnieźnie pierwszy zjazd biskupów odrodzonego państwa, który ponownie połączył tytuł prymasa Polski z godnością arcybiskupów gnieźnieńskich. W roku 1949 odbył się ingres Stefana Wyszyńskiego do archikatedralnej bazyliki prymasowskiej, a w 1979 r. podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przybył do Gniezna. Z tej okazji, w siedzibie Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej otwarto wystawę „Wydarzenia z życia Kościoła gnieźnieńskiego i miasta Gniezna w perspektywie rocznic”.  Ponad połowa zgromadzonych na wystawie eksponatów ilustruje dziewiętnastowieczną odbudowę miasta po pożarze, w wyniku której powstał ośrodek w niemalże całkowicie odmienionym kształcie. Prezentowane plany i rysunki architektoniczne pochodzą z zasobów gnieźnieńskiego Oddziału i centrali Archiwum Państwowego w Poznaniu.