Aktualności

Promocja projektu „Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów”

24 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy Władysławów (pow. turecki) odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów”. Projekt został zrealizowany w 2010 r., między innymi dla uczczenia 20 rocznicy powstania samorządu terytorialnego, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Władysławów, Starostwa Powiatowego w Turku oraz Zakładu Budowlanego „BUD-BET” Hieronim Moczydłowski w Turku. Więcej „Promocja projektu „Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów Gminy Władysławów””

MDA 2015 – fotorelacja

Archiwum Państwowe po raz kolejny włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów (9 czerwca), wydarzenia, które zainaugurowano w roku 2008. Tak jak i w latach poprzednich, i tym razem poznańskie archiwum przygotowało szereg atrakcji. Część z nich pozostanie już w naszych wspomnieniach. Więcej „MDA 2015 – fotorelacja”

Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808) Więcej „Prace maturalne Henryka Zygalskiego”