Aktualności

Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina

26 kwietnia 2012 r. w odrestaurowanym ratuszu w Bninie (gm. Kórnik) odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina”. Projekt został zrealizowany, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Kórnik.
Realizacja zadania objęła digitalizację następujących zespołów archiwalnych:

1.    Akta miasta Bnina z lat 1532-1935 [1935-1939], 36 jedn. archiwalnych, 9608 stron/kart;
2.    Cechy miasta Bnina z lat 1629-1747, 3 jedn. archiwalne, 7 stron/kart.

Tak, więc łącznie zdigitalizowano 9 615 stron/kart pochodzących z 39 jednostek archiwalnych. Więcej „Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów miasta Bnina”

Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

W dniu 15 grudnia 2011 r. obyła się w Gnieźnie uroczysta prezentacja długo oczekiwanej „Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. Inicjatorem i wydawcą publikacji jest Towa-rzystwo Miłośników Gniezna. Encyklopedia ta, jest siódmym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce i jak do tej pory jedynym poświęconym miastu zamieszkiwanemu przez mniej niż 100 tys. mieszkańców. Jest to publikacja tym bardziej wyjątkowa, że powstała w wyniku prac, w które zaangażowane było ponad 170 osób (w 137 to autorzy haseł). Jej redaktorem nauko-wym jest prof. Aleksander Wojciech Mikołajczak, a w pracach redakcyjnych uczestniczyli m.in. prof. Gerard Labuda i prof. Jerzy Strzelczyk. Więcej „Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”

Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniach 24 i 25 września br. (sobota i niedziela), w godzinach 12.00 – 15.00, w holu na parterze Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43 będzie można zwiedzić wystawę pt. „Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”. Więcej „Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniu 2 września 2011 r. Pani Anna Elżbieta Zalewska, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich przekazała w formie daru archiwalia wytworzone przez wspomniany Oddział w latach 2005-2010. Więcej „Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu”