Aktualności

Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej

W dniu 15 grudnia 2011 r. obyła się w Gnieźnie uroczysta prezentacja długo oczekiwanej „Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. Inicjatorem i wydawcą publikacji jest Towa-rzystwo Miłośników Gniezna. Encyklopedia ta, jest siódmym tego rodzaju wydawnictwem w Polsce i jak do tej pory jedynym poświęconym miastu zamieszkiwanemu przez mniej niż 100 tys. mieszkańców. Jest to publikacja tym bardziej wyjątkowa, że powstała w wyniku prac, w które zaangażowane było ponad 170 osób (w 137 to autorzy haseł). Jej redaktorem nauko-wym jest prof. Aleksander Wojciech Mikołajczak, a w pracach redakcyjnych uczestniczyli m.in. prof. Gerard Labuda i prof. Jerzy Strzelczyk. Więcej „Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”

Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniach 24 i 25 września br. (sobota i niedziela), w godzinach 12.00 – 15.00, w holu na parterze Archiwum Państwowego w Poznaniu przy ul. 23 Lutego 41/43 będzie można zwiedzić wystawę pt. „Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”. Więcej „Tradycje poznańskiego szkolnictwa w dokumentach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu

W dniu 2 września 2011 r. Pani Anna Elżbieta Zalewska, prezes Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich przekazała w formie daru archiwalia wytworzone przez wspomniany Oddział w latach 2005-2010. Więcej „Archiwalia Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich darem dla Archiwum Państwowego w Poznaniu”

400 lat tradycji akademickich Poznania – Prezentacja dokumentów królewskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz wtóry zostało zaproszone przez Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu do udziału w corocznej imprezie pn. „Weekend z Historią na Trakcie Królewsko – Cesarskim”. Tegoroczny Weekend (24-25 IX) będzie poświęcony tradycjom akademickim Poznania. Pretekstem do popularyzacji tego tematu jest okrągła rocznica 400 lat wydania przez króla Zygmunta III Wazę (28 X 1611 r.) dokumentu nadającemu Kolegium jezuickiemu w Poznaniu tytuł i uprawnienia Akademii wzorowanej pod względem organizacyjnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Więcej „400 lat tradycji akademickich Poznania – Prezentacja dokumentów królewskich w Archiwum Państwowym w Poznaniu”