Aktualności

Zmarła Jadwiga Miedzianowska

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, iż 30 kwietnia 2013 roku zmarła w wieku 58 lat, nasza Droga Koleżanka, st. kustosz mgr Jadwiga Miedzianowska.

Nieodżałowanej pamięci Jadwiga Miedzianowska pracowała w Archiwum Państwowym w Poznaniu od 1977 r. Przez wiele lat zatrudniona była jako archiwista w Oddziale opracowania zasobu archiwalnego, a następnie na samodzielnym stanowisku ds. ewidencji, gdzie prowadziła ewidencję zbiorczą zasobu archiwum i koordynowała działalność Oddziałów zamiejscowych w zakresie ewidencji. Zajmowała się także gromadzeniem egzemplarzy skarbowych inwentarzy i innych środków ewidencyjnych. Gromadziła dane o pomocach ewidencyjno-informacyjnych. Współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Informacji Archiwalnej w NDAP w Warszawie.

Więcej „Zmarła Jadwiga Miedzianowska”

Zmarła Czesława Hruszka

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, iż 26 stycznia 2013 roku zmarła w wieku 91 lat, nieodżałowanej pamięci Pani mgr Czesława Hruszka.

Pani Czesława w Archiwum Państwowym w Poznaniu była zatrudniona na stanowisku asystenta oraz adiunkta naukowo-badawczego od 1 lipca 1953 r. do 30 listopada 1981 r., a następnie na emeryturze w niepłynnym wymiarze czasu, jako kustosz, do 31 stycznia 1995 r. Była członkiem założycielem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Poznaniu. Więcej „Zmarła Czesława Hruszka”

Relacja o wystawie w Koninie

W dniu 24 stycznia br. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie otwarto wystawę „Powstanie 1863 r. we wschodniej Wielkopolsce w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie”. W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: Senator RP Ireneusz Niewiarowski, zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek oraz Wicestarosta Koniński Andrzej Nowak. Na wystawie, zorganizowanej we współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną w Koninie, zaprezentowano reprodukcje dokumentów obrazujących m.in. sytuację społeczno-polityczną w regionie przed wybuchem powstania, rygory wprowadzonego stanu wojennego w Królestwie, przygotowań do przeprowadzenia tzw. branki w styczniu 1863 r. oraz metod i sposobów zwalczania powstania przez lokalne władze cywilne i wojskowe. Przedstawione zostały również akta zgonów powstańców poległych i zmarłych w największych bitwach w regionie (pod Dobrosołowem, Brdowem, Ignacewem), w których uczestniczyli także ochotnicy z zaboru pruskiego i z zagranicy. Uzupełnieniem archiwaliów są ekspozycje literatury dotyczącej powstania styczniowego oraz zbiory numizmatyczne członków konińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Wystawa będzie czynna do końca marca 2013 r. Więcej „Relacja o wystawie w Koninie”