Aktualności

VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry pt. „Jak zadbać o rodzinne archiwalia – profilaktyka i renowacja”.
Forum odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej im. Prof. K. Kaczmarczyka oraz w Pracowni Konserwacji Materiałów Archiwalnych.
Tym razem pragniemy poświęcić swój czas i wiedzę osobom, które posiadają w domach cenne archiwalia i książki i chcą dowiedzieć się, jak je przechowywać i jak dokonać drobnych napraw uszkodzeń. Więcej „VIII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

VII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

Dokumenty pergaminowe, papierowe i zabytkowe oprawy. Ochrona, konserwacja, mecenat.

Poznań, 19 czerwca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VII Forum odbędzie się 19 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 38/40 (pok. 82 oraz Pracownia Restauracji Książki). Więcej „VII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry
„Konserwacja dzieł sztuki Dalekiego Wschodu”

Poznań, 29 marca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VI Forum odbędzie się 29 marca 2012 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23-go Lutego 41/43. Więcej „VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”