Aktualności

VII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

Dokumenty pergaminowe, papierowe i zabytkowe oprawy. Ochrona, konserwacja, mecenat.

Poznań, 19 czerwca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VII Forum odbędzie się 19 czerwca 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 38/40 (pok. 82 oraz Pracownia Restauracji Książki). Więcej „VII Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry
„Konserwacja dzieł sztuki Dalekiego Wschodu”

Poznań, 29 marca 2012 r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. VI Forum odbędzie się 29 marca 2012 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23-go Lutego 41/43. Więcej „VI Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 27 października 2011 (czwartek)

Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne zaprasza na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już cztery spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe V Forum odbędzie się 27 października 2011 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, ul. Ks. I. Posadzego 2. Więcej „V Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”

IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry

IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry.

Poznań, 14 czerwca 2011 r. (wtorek)

Zapraszamy na kolejne Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry. Spotkania konserwatorów organizujemy od października 2010 r. Naszym zamiarem jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych konserwatorów działających na terenie naszego regionu. Cykliczne spotkania służą również pogłębieniu wiedzy w zakresie profilaktyki i konserwacji zbiorów wśród pracowników archiwów, bibliotek i muzeów Poznania i Wielkopolski. Dotąd odbyły się już trzy spotkania konserwatorów w ramach Forum.
Najbliższe IV Forum odbędzie się 14 czerwca 2011 r. na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28. Więcej „IV Forum Wielkopolskich Konserwatorów Papieru i Skóry”