Aktualności

MDA 2015 – fotorelacja

Archiwum Państwowe po raz kolejny włączyło się w obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów (9 czerwca), wydarzenia, które zainaugurowano w roku 2008. Tak jak i w latach poprzednich, i tym razem poznańskie archiwum przygotowało szereg atrakcji. Część z nich pozostanie już w naszych wspomnieniach. Więcej „MDA 2015 – fotorelacja”

Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808) Więcej „Prace maturalne Henryka Zygalskiego”

Więcej o: Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu

11 kwietnia (piątek) w III Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Kantego w Poznaniu odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Maxa von Laue, ucznia tej szkoły i mieszkańca Poznania w latach 1887-1891, późniejszego laureata nagrody Nobla z fizyki.

Max von Laue, jeden z najwybitniejszych fizyków XX w., laureat Nagrody Nobla w 1914 roku za odkrycie dyfrakcji promieni Röntgena na kryształach, przez trzy lata był uczniem Królewskiego Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma. Gimnazjum to mieściło się do końca I wojny światowej w budynku przy ul. Strzeleckiej, który zajmuje obecnie III LO. Więcej „Materiały Maxa von Laue, niemieckiego fizyka noblisty w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu”

Poznańskie korzenie Angeli Merkel

W związku z ukazaniem się najnowszej biografii Angeli Merkel, pt. „Angela Merkel. Kanclerz i jej świat”, autorstwa Stefana Corneliusa, szefa działu zagranicznego dziennika „Sűddeutsche Zeitung” oraz zainteresowaniem ze strony środków masowego przekazu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w wyniku przeprowadzonej kwerendy, prezentuje następujące dokumenty poświadczające poznańskie pochodzenie Kanclerz Niemiec:

album…

Więcej „Poznańskie korzenie Angeli Merkel”