Aktualności

IV Popołudnie z Dokumentem

Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) zapraszają na IV spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”, piątek, 4 kwietnia 2014 r.

Tytuł: Archiwa klasztorów wielkopolskich.  Jakie były i co się z nimi stało?

Miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Klasztor franciszkanów  – ul. Franciszkańska 2 (Wzgórze Przemysła);
Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz
Więcej „IV Popołudnie z Dokumentem”

II Popołudnie z Dokumentem

25 stycznia 2013 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem”. Tym razem poświęcone zostało 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Przybyło wielu mieszkańców Poznania, którzy zebrali się najpierw w gmachu Archiwum Państwowego w Poznaniu, biorąc udział w spotkaniu z komisarzami wystawy pt. „Wielkopolska w Powstaniu Styczniowym”. O materiałach archiwalnych prezentowanych w gablotach i na ekranach, związanych z udziałem Wielkopolan w powstaniu 1863 r. mówiły mgr Elżbieta Rogal i mgr Grażyna Zaliwska. Następnie uczestnicy przeszli do poznańskiego ratusza, do Muzeum Historii Miasta Poznania, gdzie w pięknej Sali renesansowej odbyły się wykłady i prezentacje związane z powstaniem styczniowym. Wysłuchano wykładu prof. Przemysława Matusika pt. „Powstanie, którego miało już nie być”. Po nim o materiałach źródłowych do dziejów Powstania Styczniowego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu mówili: mgr Henryk Krystek i mgr Stefan Olejniczak. AP w Poznaniu digitalizuje obecnie archiwalia ze swego zasobu, dotyczące powstania 1863 r. Więcej „II Popołudnie z Dokumentem”