Pamięć Świata

Archiwum Państwowe w Poznaniu odebrało w Pałacu Prezydenckim certyfikat wpisu najstarszego polskiego dokumentu w polskich archiwach – aktu fundacji i uposażenia klasztoru cystersów w Łeknie z 1153 r. – na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

W piątek, 4 listopada w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w obecności blisko 200 przedstawicieli świata kultury i nauki odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w 2 edycji. Lista obejmuje unikatowe obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego obrazujące ważne wydarzenia z historii Polski, przechowywane w polskich muzeach, bibliotekach i archiwach.
Wśród 11 wyróżnionych obiektów znalazł się dokument Zbiluta z 1153 roku (fundacja klasztoru cystersów w Łeknie pod Wągrowcem), którego jeden oryginał zachował się w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, drugi natomiast w zbiorach Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Certyfikaty z rąk Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Jacka Purchli oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata i Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Woźniaka, odebrał Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ks. dr Michał Sołomieniuk – dyrektor Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Z Wielkopolski na listę wpisano „Spór o Morskie Oko” (zbiór dokumentów przechowywanych w PAN Bibliotece Kórnickiej).
W uroczystości uczestniczyli podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin oraz przewodnicząca Komitetu ds. UNESCO Barbadosu Alissandra Cummins.
Do uczestników uroczystości list skierował prezydent Andrzej Duda. „Lista Pamięć Świata UNESCO przybliża i podkreśla znaczenie dokumentów, które ukazują jedne z ważniejszych wydarzeń, osób oraz przemian cywilizacyjnych w dziejach naszej ojczyzny […] Trzeba również zaznaczyć, że dziedzictwo dokumentacyjne umacnia integralność kulturową naszego narodu oraz społeczności lokalnych w Polsce. Przywraca lub utrwala pamięć o wydarzeniach, doświadczeniach i osiągnięciach, które budowały polską tożsamość w całym bogactwie jej różnorodności” – napisał prezydent

Pamięć Świata (ang. Memory of the World International Register) – międzynarodowy projekt sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany w 1992 roku, którego celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów: rękopisów, druków, inskrypcji, dokumentów audiowizualnych (nagrańi filmów), itp. o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym.

W ramach programu prowadzona jest międzynarodowa Lista najbardziej wartościowych obiektów. Pierwsze obiekty zostały wpisane na Listę w 1997. Lista uzupełniana jest na dedykowanych sesjach Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu co 2 lata. W 2015 roku na liście znajdowało się 348 dokumentów, w tym 14 z Polski.

Oprócz Listy międzynarodowej prowadzone są listy narodowe i regionalne, a także opracowania i bazy danych gromadzące informacje o dziedzictwie zagrożonym i utraconym.

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu ubiegały się o wpisanie akt i biblioteki braci czeskich na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

W dniu 10 marca 2015 roku Polski Komitet Programu UNESCO „Pamięć Świata” obradujący w Warszawie pod przewodnictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka zadecydował o zgłoszeniu akt i biblioteki braci czeskich do Listy Światowej.

Obradujący w dniach 4 – 6 października 2015 roku w Abu Dhabi Międzynarodowy Komitet Programu UNESCO „Pamięć Świata” postanowił wpisać akta i bibliotekę braci czeskich na Listę Światową