Peregrynacja dokumentu Zbiluta do źródeł

W sobotę 26 listopada br. w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Łeknie koło Wągrowca odbyła się niezwykła uroczystość pn. „Peregrynacja dokumentu Zbiluta do źródeł”, z okazji wpisania na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata, najstarszego spisanego w polskiej kancelarii dokumentu z 1153 r., potwierdzającego fundację klasztoru pw. NMP i św. Piotra w Łeknie. Dokumenty zachowane w dwóch egzemplarzach (oryginał poznański i oryginał gnieźnieński) zostały przewiezione specjalistycznym transportem w asyście i eskorcie Policji, z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa, na kilka godzin do Łekna, gdzie zostały wystawione w specjalnej gablocie w nawie kościoła. Podczas uroczystej celebry, w której udział wzięło kilkaset osób, okolicznościową homilię wygłosił ks. abp. Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski. List od Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Prof. Piotra Glińskiego, odczytała Pani Hanna Staszewska – Naczelnik Wydziału Archiwów w MKiDN. O randze dokumentu Zbiluta i przesłankach jego wpisania na KL UNESCO Pamięć Świata, mówił w swoim wystąpieniu Pan dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

O samej idei Programu UNESCO poinformował Pan Tomasz Komorowski z Polskiego Komitetu UNESCO w Warszawie. Po wystąpieniach dyrektora Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej – ks. dr Michała Sołomieniuka i dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu – Henryka Krystka, nastąpiło odczytanie polskiego tłumaczenia dokumentu przez Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec, a następnie uroczyste odsłonięcie dokumentów, po czym zgromadzeni mieli możliwość podziwiać wyeksponowane skarby.  Uroczystość, zarówno w kościele, jak i w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie, była bardzo dobrze przygotowana przez władze Gminy Wągrowiec na czele z jej dynamicznym Wójtem, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łekieńskiej, miejscową Ochotniczą Straż Pożarną oraz  społeczność miejscowej parafii pod przewodnictwem ks. proboszcza Marka Rerka.
Byliśmy świadkami uroczystości niezwykłej, nacechowanej dumą lokalnej społeczności z przebogatej regionalnej tradycji i historii, okazanej w sposób szczególny w podniosłej atmosferze i patriotyczno-historycznej oprawie.