Program Międzynarodowego Dnia Archiwów 2017 w AP Poznań

MDA-plakat-2017-kopia_v2_01

 

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz wtóry zamierza aktywnie wziąć udział w akcji promocyjnej związanej z uczczeniem Międzynarodowego Dnia Archiwów.

W związku z powyższym przygotowane zostało kilka następujących wydarzeń.

I. Konkurs dla Fotografów Amatorów

II. Południe w Archiwum Państwowym w Poznaniu

III. Popołudnie z dokumentem w ratuszu

IV. Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL 2017 oraz piknik archiwalny


I. Konkurs dla Fotografów Amatorów
W tym roku Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało tradycyjnie konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Już po raz piąty zapraszamy do udziału i przesyłania prac na konkurs fotograficzny, którego tematem tym razem jest hasło: „Fotografio, odtwórz się!”.  Naszą intencją jest, aby uczestnicy konkursu wyszukali starą fotografię (może być zdjęcie rodzinne lub szkolne, może być zdjęcie architektury lub krajobrazu), a następnie spróbowali powtórzyć współcześnie kadr ze znalezionego zdjęcia. Prace składające się ze zdjęcia współczesnego oraz cyfrowej kopii odtwarzanej fotografii winny być przesłane do Archiwum Państwowego w Poznaniu w wersji elektronicznej na adres
e-mailowy: mda2017@poznan.ap.gov.pl z podaniem tematu: MDA 2017 oraz tytułu pracy (w e-mailu). Termin nadsyłania prac mija 6 czerwca 2017 r.

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac. Prace będą zamieszczone na profilu Facebook Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz na stronie internetowej archiwum. Umożliwi to głosowanie internautom na zdjęcia i wyłonienie laureatów nagrody publiczności. Nagrodzeni zostaną autorzy tych fotografii, które zbiorą najwięcej „polubień”. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za I, II i III miejsca oraz nagrodę publiczności w konkursie fotograficznym. Wręczenie nagród nastąpi 9 czerwca 2017 r. o godz. 13.30 w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

 

Regulamin konkursu

II. Południe w Archiwum Państwowym w Poznaniu
Miejsce: siedziba Archiwum Państwowego w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43;
Termin: 9 czerwca 2017 r. (piątek), godziny: 12:00–15:00:
1.    Otwarcie wystawy pt. „Herb Poznania w przestrzeni miejskiej”.
a)     wystawa pt. „Herb Poznania w przestrzeni publicznej i nie tylko” jest owocem długoletniej kolekcjonerskiej pasji Pana Marka Knasieckiego – Członka Klubu Posnaniana, działającego w Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego. Klub Posnaniana, którego pomysłodawcą jest Pan Krzysztof Gmerek – Wiceprezes TMMP, stanowi platformę, pomocną w kultywowaniu tradycji poznańskich, tak przez Członków Towarzystwa, jak też przez niezrzeszonych w nim Poznańczyków – ludzi, którym bliskie są zagadnienia kultury i historii naszego Miasta. Celem, dla realizacji którego Klub Posnaniana TMMP powstał, jest zachowanie, oraz propagowanie, na możliwie jak najszerszą skalę, spuścizny kulturowej Poznania, utrwalonej w szeroko rozumianych posnanianach. Zorganizowana w pomieszczeniach Archiwum Państwowego w Poznaniu wystawa, jest jednym z punktów obchodów 95 – lecia powstania tego Towarzystwa (najstarszego tego typu towarzystwa w Poznaniu). Celem wystawy jest zaprezentowanie szerszej publiczności, nie tylko mieszkańcom Poznania, miejsc w przestrzeni publicznej oraz przedmiotów, na których eksponowany jest herb naszego Grodu. Większa część tej ekspozycji poświęcona jest prywatnej kolekcji Autora, jednakże dzięki Jego kontaktom przedstawione są także eksponaty z kolekcji wybitnego wielkopolskiego filatelisty Pana Bogdana Michalaka oraz własne materiały ze zbioru Archiwum Państwowego w Poznaniu.
b)    organizatorem wystawy jest Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Towarzystwem Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego;
c)     otwarcie wystawy nastąpi w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w holu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Wersja plenerowa wystawy będzie dostępna przed wejściem do gmachu głównego Archiwum. Wystawa będzie czynna do
30 września 2017 r. w godzinach pracy Archiwum, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.30;
d)     wirtualna wersja wystawy zostanie zamieszczona na stronie Archiwum: WWW.poznan.ap.gov.pl.
2.    V Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: „Fotografio odtwórz się!” – ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród (godz. 13:30-14:00, sala konferencyjna im. Prof. Kazimierza Kaczmarczyka).

III. Popołudnie z dokumentem w ratuszu
Program:

– Słowo na powitanie: dr Magdalena Mrugalska Banaszak (kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), dr Przemysław Wojciechowski (moderator – Archiwum Państwowe w Poznaniu);
– „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – występ solisty z Teatru Muzycznego w Poznaniu (Mirosław Kin);
– Emisja filmu pt. “PeWuKa – obrazki z wielkiej wystawy” – scenariusz Marcin J. Januszkiewicz;
– Powszechna Wystawa Krajowa w polskich i francuskich dokumentach – dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM);
– Muzeum Wielkopolskie w czasach PeWuKi – Tadeusz Grabski (Archiwum Muzeum Narodowego w Poznaniu);

Przerwa – spotkanie przy kawie

– „Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej – Agnieszka Baszko (Biblioteka Raczyńskich);
– Dr Stanisław Wachowiak – dyrektor PeWuKi – fragmenty pamiętnika „Czasy, które przeżyłem: wspomnienia z lat 1890-1939” czyta Mariusz Jankowski (Archiwum Państwowe w Poznaniu);
– Loteria książkowa – losowanie wśród uczestników spotkania książek o Poznaniu w okresie międzywojennym;
– O pamiątkach, zdjęciach i plakatach z Pewuki – ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania – dr Jarosław Mulczyński (Muzeum Historii Miasta Poznania) – zwiedzanie wystawy Dokumenty i muzealia z PeWuKi

IV. Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL 2017 oraz piknik archiwalny

Miejsce: kompleks boisk sportowych Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań, ul. Promienistej 27.
Termin: 10 czerwca 2017 r. (sobota), godziny: 9:00–15:00.
Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują po raz szósty turniej piłki nożnej. Pierwsza edycja pn. „ARCH-EURO 2012” odbyła się w 2012 r., jako impreza towarzysząca Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej. Wówczas zwyciężyła drużyna Archiwum Państwowego w Poznaniu. W 2013 r. odbyła się druga edycja pn. „ARCH-FUTBOL 2013”. Zwycięstwo odniosła wtedy drużyna Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Z kolei w 2014 r. najlepszą okazała się „jedenastka” IPN Oddział w Poznaniu, natomiast w 2015 r. drużyna Biblioteki Głównej UAM w Poznaniu. W ubiegłym roku zwyciężyła drużyna IPN Oddział w Poznaniu. W tym roku udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje następujących instytucji:
a)    Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
b)    Archiwum Państwowe w Poznaniu,
c)    Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
d)    Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
e)    Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.
Bezpośrednio po zakończeniu części sportowej, na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUNWALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK ARCHIWALNY.
Adres strony: WWW.poznan.ap.gov.pl, https://www.facebook.com/APPoznan.

Podczas spotkania „Popołudnie z dokumentem” w poznańskim ratuszu, ogłoszona zostanie I edycja konkursu pn. „Archiwista Wielkopolski im. Prof. Stanisława Nawrockiego” pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Rozstrzygniecie I edycji konkursu oraz wręczenie statuetek i nagród nastąpi w 2018 roku podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu.

Ponadto, w piątek 9 czerwca 2017 roku, z inicjatywy IPN Oddział w Poznaniu, zabytkowy tramwaj będzie jeździł (kursował) na linii: Śródka – Plac Wielkopolski – Dębiec”, promując i reklamując głównych organizatorów MDA w Poznaniu, czyli Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Również w tym dniu, na antenie Telewizji Polskiej Oddział w Poznaniu (PTV3) zostanie wyemitowany materiał o roli i znaczeniu archiwów we współczesnym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem ww. organizatorów MDA w Poznaniu.

Do pobrania MDA 2017 -folder