Projekt edukacyjno-popularyzacyjny „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”

13 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Archiwum Państwowego w Kaliszu odbył się wykład Jerzego Łojki pt. Europejczyk i Wielkopolanin. Jan Zemełka. Mieszczanin Kalisza, przybliżający postać znanego doktora medycyny i filozofii, jednego z największych dobrodziejów Uniwersytetu Krakowskiego, fundatora dwóch katedr – anatomii i farmacji, czyli botaniki lekarskiej oraz ogrodu botanicznego, zmarłego w 1607 r.
Podczas wykładu zaprezentowano nowe źródła archiwalne, które odnalazł nieżyjący już Janusz Sobczyński, autor biografii Zemełki. Ponadto wyeksponowano rolę wdowy po zmarłym dobrodzieju w realizacji przedsięwzięć małżonka.
Wykład przybliżył postać człowieka, który nowoczesne rozwiązania w medycynie stosowane na Uniwersytecie w Padwie już w XVI w., (gdzie obronił doktorat w 1575 r.), przenosi na grunt polski. Wystąpienie jest dostępne na stronach internetowych Archiwów Państwowych w Kaliszu i Poznaniu oraz Telewizji Warta.
Wykład jest elementem projektu popularyzacyjnego pt. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – Europa Narodów”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w 2020 r.