Promocja „Katalogu starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu” w Lesznie

Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Lesznie oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie mają zaszczyt zaprosić na spotkanie promujące książkę dr. Michała Janeczka „Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu”.

10 stycznia 2017 r., godz. 17:00, Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie, Ul. Gabriela Narutowicza 31

Michał Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016

Stare druki znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu to zbiór, który pochodzi głównie z dawnej biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie, odzyskanej w ramach rewindykacji z Hernhut (Niemcy) w 1961 roku, oraz z prywatnej kolekcji ks. Stanisława Kozierowskiego, który zapisał swój księgozbiór w testamencie poznańskiemu Archiwum; reszta w naturalny sposób przeszła na własność Archiwum, kiedy swoją działalność zakończyło Reichsarchiv Posen. Zbiór liczy 1525 pozycji. Ogromna wartość tej kolekcji bierze się stąd, iż wśród przechowywanych książek odnotowano wiele druków rzadkich i unikatów. Swego rodzaju ozdobą biblioteki są dzieła Johannesa Bugenhagena, Johanna Crella, Jana Długosza, Valeriusa Herbergera, Daniela Ernesta Jabłońskiego, Jana Jonstona, Andreasa Knopkena, Jana Amosa Komeńskiego, Samuela Friedricha Lauterbacha, Macieja z Miechowa, Sebastiana Münstera, Christiana Ottona Myliusa, Martina Opitza, Torquata Tassa, Andrzeja Węgierskiego czy Johanna Ludwiga von Wolzogena. Najwięcej książek pochodzi z XVII i XVIII wieku, ale ocalało też kilkadziesiąt druków z XVI wieku i jeden inkunabuł. Wiele druków ma piękne zabytkowe oprawy, co zdecydowanie podnosi ich wartość materialną i kulturową. Elegancka szata edytorska Katalogu sprawia, że jest to również piękna pozycja bibliofilska.