Remont – Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 kwietnia rozpoczną się prace remontowo-budowlane polegającego na wymianie nawierzchni chodnikowej prowadzącej od furtki wejściowej do drzwi głównego wejścia do budynku Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile przy ul. ppłk Aleksandra Kity 5. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na 19 kwietnia br.

W związku z powyższym prosimy wszystkich odwiedzających nasze Archiwum
o korzystanie z wejścia przez bramę wjazdową na teren Archiwum.