Symboliczny gest solidarności z Białorusinami

Z uwagą i dużym zrozumieniem obserwujemy rozwój wydarzeń na Białorusi, które mają miejsce dokładnie 40 lat od momentu narodzin „Solidarności” w Polsce. Wówczas otrzymywaliśmy liczne dowody wsparcia z zagranicy, które wzmacniały morale i dawały nadzieję. Mając powyższe na uwadze oraz odpowiadając na apel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza i Narodowego Centrum Kultury, w symbolicznym geście solidarności z naszymi sąsiadami Białorusinami, Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Oddziały Zamiejscowe w Gnieźnie, Koninie i Pile, w rozpoczynający się weekend wywieszają na ścianach frontowych swoich budynków historyczną flagę Białorusi i flagę Polski.