Ważny komunikat w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Z przyczyn technicznych, na przełomie 2018 i 2019 roku, Archiwum Państwowe w Poznaniu musiało zmienić platformę Biuletynu Informacji Publicznej. Przeniesienie dokumentów ze starej platformy na nową zakłóciło ich ułożenie chronologiczne, za wynikające z tego niedogodności przepraszamy..

Jednocześnie informujemy, iż pozostała dokumentacja dotycząca zakończonych postępowań o zamówienia publiczne zostanie będzie sukcesywnie dodana do archiwum na nowej platformie.

Uprzejmie przepraszamy za utrudnienia.