Wspominamy i żegnamy prof. Andrzeja Tomczaka…

Archiwum Państwowe w Poznaniu z wielkim żalem żegna Profesora Andrzeja Tomczaka (1922-2017), wybitnego naukowca, historyka, archiwistę i nauczyciela akademickiego Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.

Pan Profesor gościł w naszym archiwum przed blisko pięciu laty –  16 maja 2012 r. na zaproszenie Zarządu poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Moderatorem spotkania był ówczesny prezes poznańskiego Oddziału SAP – Przemysław Wojciechowski.  Pan Profesor wspominał swoje lata pracy w Archiwum Państwowym w Łodzi tuż po zakończeniu II wojny światowej, pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przekazał uczestnikom spotkania relację z seminariów organizowanych w Castel Gandolfo z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podpisywał również swoje książki, a także – w towarzystwie dyrektora Henryka Krystka i wicedyrektora prof. Krzysztofa Stryjkowskiego – zwiedził pracownie i magazyny Archiwum Państwowego w Poznaniu. Szczególnie interesował się materiałami kartograficznymi. W przerwie była okazja do porozmawiania z Gościem oraz do dyskusji na temat kształcenia studentów archiwistyki.

Zdjęcia wykonała pani Małgorzata Kaczmarek.

Wspomnienie przygotował pan Przemysław Wojciechowski.