Wystawa „Kolegium Jezuickie i Uniwersytet” w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

16 kwietnia 2019 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu została otwarta wystawa, zatytułowana „Kolegium Jezuickie i Uniwersytet”. Przygotowano ją w ramach projektu „Trzy Filary Uniwersytetu Poznańskiego”. Otwarcia wystawy dokonali: prezes PTPN, prof. Andrzej Gulczyńskioraz wicedyrektor Muzeum Archeologicznego, dr Michał Brzostowicz. W otwarciu udział wziął również Prorektor UAM i Przewodniczący komitetu obchodów 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Tadeusz Wallas oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek i dr Przemysław Wojciechowski.

Wystawę zorganizowano we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, oraz Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

    Z Archiwum Państwowego w Poznaniu wypożyczono na tę wystawę dokumenty pergaminowe z zespołu nr 1474: Klasztor Jezuitów w Poznaniu. Zaprezentowano w gablotach następujące materiały archiwalne: dokument o sygn. D 4 – dokument króla Zygmunta III wydany w Warszawie 3 III 1599 r., zatwierdzający darowiznę nieruchomości w Poznaniu, dokonaną przez trzy osoby na rzecz kolegium jezuickiego; dokument o sygn. D 6 – dokument króla Zygmunta III Wazy dla Poznania wydany w Warszawie 28 X 1611 r., nadający Collegium jezuickiemu w Poznaniu tytuł i uprawnienia Akademii wzorowanej pod względem organizacyjnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, z prawem nadawania stopnia bakałarza, magistra i doktora; dokument o sygn. D 9 – dokument króla Jana III, wydany w Jaworowie 18 VIII 1678 r., potwierdzający kolegium jezuickiemu prawo nadawania swym uczniom tytułów bakałarzy, licencjatów, magistrów i doktorów.

Jezuici starali się przekształcić poznańskie Kolegium w uniwersytet. Otrzymali na to zgodę papieża, która została jednak cofnięta wobec reakcji Akademii Krakowskiej. Jej władze argumentowały, że dwa uniwersytety w Koronie Królestwa Polskiego stanowiłyby dla siebie jedynie konkurencję.

Wystawę w Muzeum Archeologicznym można zwiedzać do końca maja 2019 r.

Fotorelacja z otwarcia (fot. T. Boniecki):