Wystawa plenerowa „65. Rocznica Poznańskiego Czerwca 1956”

21 czerwca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił dzień 28 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956.

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało wystawę plenerową dla upamiętnienia 65. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wykorzystane i zaprezentowane przez Archiwum materiały źródłowe zaczerpnięto m.in. ze zgromadzonej dokumentacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu, ze Zbioru Fotokopii i Kserokopii materiałów dot. ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 r. z Archiwum Zarządu Spółdzielni Pracy Universum w Poznaniu oraz na postawie spuścizny dr. Andrzeja Choniawki – historyka i kustosza Archiwum Państwowego w Poznaniu.
plakat_czerwiec_th
Zgromadzone w spuściznie materiały, nawiązują do opisów, wspomnień oraz relacji ówczesnych uczestników Poznańskiego Czerwca, ukazując nam szczególne znaczenie tego pamiętnego okresu w dziejach naszego miasta i kraju. Dzięki udostępnieniu przez Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, Archiwum Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, portalu CYRYL oraz Wydawnictwa Miejskiego Posnania, zostały także zaprezentowane na ekspozycji, zachowane z tamtego czasu fotografie.
Zapraszamy na wystawę plenerową przed gmachem Archiwum oraz w formie wirtualnej na: www.poznan.ap.gov.pl.
Zachęcamy także do obejrzenia krótkiego spotu, promującego wystawę plenerową oraz do zapoznania się z jej scenariuszem i planszami.