XXIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Gnieźnie

W dniach 16 – 17 stycznia 2020 r. Kościół katolicki zorganizował „XXIII Ogólnopolski Dzień Judaizmu” którego centralne obchody tym razem miały miejsce w Gnieźnie. Miejscowy Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu włączył się aktywnie w obchody. Archiwiści przeprowadzili kwerendę na temat istniejących śladów działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gnieźnie oraz przygotowali skany wyselekcjonowanych dokumentów. Podczas odbywającego się w dniu 17 stycznia spotkania panelowego „Śladami Żydów Gnieźnieńskich” kierownik Oddziału Marek Szczepaniak przedstawił eksponowane plany i rysunki z zasobu Oddziału oraz wygłosił referat na temat łączenia żydowskich gminy wyznaniowych na pograniczu Wielkopolski i Pałuk po 1932 r.