Zaproszenie na konferencję naukową

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

i Archiwum Państwowe w Poznaniu

zapraszają na

konferencję naukową

„Archiwa – pomiędzy administracją, a potrzebami nauki”

 Poznań, 19-20 listopada 2020 r.

„Archiwa dzisiejsze – czasami z własnej woli, lub też wskutek działań administracji –  znowu stają się przede wszystkim „sługami administracji”. Czy sieć archiwalna odpowiada potrzebom administracji i zabezpieczenia wytwarzanej przez nią dokumentacji i informacji? Polskie archiwa państwowe zaczynają zajmować się nie tylko materiałami archiwalnymi, lecz również dokumentacją, która w dłuższej perspektywie walorów takich nie posiada. Czy powrót archiwów do  realizacji ich pierwotnych funkcji jest zjawiskiem powszechnym? W naszych realiach dobrym tego przykładem jest obarczenie placówek archiwalnych zadaniem przechowywania dokumentacji wyborczej. Przez wielu pracowników archiwalnych jest to świadectwem zmniejszenia ich znaczenia. Nie tylko z polskich archiwów płyną też głosy o postępującym procesie „urzędniczenia” tych instytucji oraz ich personelu. Archiwum w coraz mniejszym wymiarze staje się placówką naukowo-badawczą. Czy jest to proces nieodwracalny? Co zrobić,  aby jednak odwrócić te tendencje, uważane przez dużą część teoretyków i praktyków archiwistyki za niepokojące?  Jak w tym kontekście traktować np. podejmowane w coraz większym wymiarze działania edukacyjne? Jaki powinien być w związku z tym status archiwisty? Kto znajduje zatrudnienie w placówkach archiwalnych? To tylko niektóre z zagadnień, którym chcemy poświęcić uwagę podczas naszych obrad.”

Zgłoszenia referatów na konferencję będą przyjmowane do 30 maja 2020 r. Zgłoszenia  udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 30 października br. Poniżej do pobrania plik z zaproszeniem wraz z  kartą uczestnictwa w konferencji.

Konferencja Zaproszenie

Karta Uczestnictwa