Zasób

Na stronach www.szukajwarchiwach.gov.pl i www.szukajwarchiwach.pl umieszczono internetową platformę udostępniania systemu ZoSIA, przeznaczonego dla użytkowników archiwów, gdzie znajdują się najbardziej aktualne informacje o naszym zasobie. Obecnie można korzystać z wyszukiwarki oraz przeglądać wybrane inwentarze i informacje o zespołach Archiwum Państwowego w Poznaniu wraz z Oddziałami (Gniezno, Konin, Piła). Dodatkowo można zapoznać się z wybranymi skanami materiałów archiwalnych.

Ogólna statystyka zasobu*

  Zasób Digitalizacja
Archiwum Zespoły Jednostki M.b.** Zespoły ze skanami Jednostki ze skanami Skany ogółem
Poznań 4 704 856 194 10 110,67 534 38 641 4 775 451
Gniezno 472 82 144 1 130,7 30 837 68 328
Konin 1 229 135 791 1 593,16 141 7 316 470 151
Piła 1025 165 783 2105,69 37 3 307 146 701

* dane na koniec 2019 r.
** M.b. – metry bieżące

aktualizacja treści: luty 2020 r.