Zasób

Na stronie www.szukajwarchiwach.pl umieszczono internetową platformę udostępniania systemu ZoSIA, przeznaczonego dla użytkowników archiwów, gdzie znajdują się najbardziej aktualne informacje o naszym zasobie. Obecnie można korzystać z wyszukiwarki oraz przeglądać wybrane inwentarze i informacje o zespołach Archiwum Państwowego w Poznaniu wraz z Oddziałami (Gniezno, Konin, Piła). Dodatkowo można zapoznać się z wybranymi skanami materiałów archiwalnych.

Ogólna statystyka zasobu*

Zasób Digitalizacja
Archiwum Zespoły Jednostki M.b.** Zespoły ze skanami Jednostki ze skanami Skany ogółem
Poznań 4 691 837 922 9 849 411 34 322 3 812 329
Gniezno 463 75 781 1 051 6 361 29 343
Konin 1 150 128 793 1 545 129 6 486 406 387
Piła 971 137 552 1 844 8 23 1 700

* dane na koniec 2015 r.
** M.b. – metry bieżące

aktualizacja treści: 10 czerwca 2016 r.