Zasób

Na stronie www.szukajwarchiwach.pl umieszczono internetową platformę udostępniania systemu ZoSIA, przeznaczonego dla użytkowników archiwów, gdzie znajdują się najbardziej aktualne informacje o naszym zasobie. Obecnie można korzystać z wyszukiwarki oraz przeglądać wybrane inwentarze i informacje o zespołach Archiwum Państwowego w Poznaniu wraz z Oddziałami (Gniezno, Konin, Piła). Dodatkowo można zapoznać się z wybranymi skanami materiałów archiwalnych.

Ogólna statystyka zasobu*

  Zasób Digitalizacja
Archiwum Zespoły Jednostki M.b.** Zespoły ze skanami Jednostki ze skanami Skany ogółem
Poznań 4 715 851 101 10 061 534 38 641 4 091 509
Gniezno 471 83 425 1 132 30 837 68 328
Konin 1 191 132 473 1 583 141 7 316 470 151
Piła 1049 150 857 1 975 37 3 307 146 701

* dane na koniec 2017 r.
** M.b. – metry bieżące

aktualizacja treści: grudzień 2018 r.