Życzenia wielkanocne

Poznań, Wielkanoc 2020 r.

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy mają wyjątkowy charakter. W naszych sercach wiele niepokojów i lęków związanych z sytuacją pandemii. Trwamy w zatroskaniu o zdrowie własne i naszych bliskich. Jak nigdy wcześniej łączymy się z Ukrzyżowanym. Ufamy że Zmartwychwstały Chrystus okaże nam przychylność i z tego wielkiego zamętu oraz trwogi wyprowadzi wielkie dobro. Niech więc te święta będą pełne wiary i nadziei w jak najszybszy powrót do normalności, gdy bez przeszkód, w zdrowiu i radości będziemy mogli się spotykać nie tylko przy wielkanocnym stole. Niech też świąteczny czas dobrze nastraja i przynosi łaskę bliskości z bliskimi w oderwaniu od trosk codzienności.

Z  najlepszymi  życzeniami  i  pozdrowieniami  świątecznymi
Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu

53.5411.0.120Pisanki wielkanocne ze wsi Bluno, serbska nazwa wsi – Bluń, 1945-1950. Zespół Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż”. Zarząd Główny w Poznaniu, sygn. 53/5411/0/120.