Prace maturalne Henryka Zygalskiego

Podczas przeprowadzania kwerendy dla jednego z użytkowników archiwum natrafiono na wynik matury Henryka Zygalskiego – matematyka, kryptologa, wychowanka Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. To właśnie w tym zespole odnaleziono świadectwo ukończenia szkoły, wykaz ocen oraz prace maturalne z: łaciny, historii i matematyki, poznańskiego naukowca. W dalszej części informacji skany posiadanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu materiałów.

Materiały (1-4) pochodzą z zespołu Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu (numer 808)

1. Świadectwa dojrzałości wraz z protokołami egzaminu dojrzałości 1926-1927, sygn. 2526
/Świadectwa odejścia rok szkolny 1925/26/, sygn. 1249

2. Matura zwyczajna w maju 1926 – Łacina, sygn. 2279

3. Matura zwyczajna w maju 1926 – Historia, sygn. 2275

4. Matura zwyczajna w maju 1926 – Matematyka, sygn. 2276

5. Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931 z zespołu Akta Miasta Poznania (numer 474), Zyborski – Zygmanowski, sygn. 15316
Urząd Stanu Cywilnego Poznań – obwód miejski (numer 1926), Księga miejscowa urodzeń tom III, sygn. 982 (akt urodzenia Henryka)
Księga miejscowa małżeństw tom II, sygn. 927 (akt małżeństwa p. Zygalskich, rodziców Henryka)

Jerzy Różycki i Marian Rejewski w kartotece ewidencji ludności 1870-1931 z zespołu Akta Miasta Poznania (numer 474), sygnatury 14982 i 15011
materiały w serwisie szukajwarchiwach.pl

– Marian REJEWSKI – skan strona A, skan strona B
– Jerzy RÓŻYCKI – skan strona A, skan strona B