Wystawa materiałów archiwalnych poświęconych gnieźnieńskiej społeczności żydowskiej

W dniu 31 sierpnia 2012 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej dawną siedzibę Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gnieźnie, która znajdowała się w budynku należącym obecnie do szkoły. Tablicę wspólnie odsłonili Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk i Szymon Zadumiński przedstawiciel Symcha Kellera przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Uroczystości towarzyszyła wystawa materiałów archiwalnych na temat gnieźnieńskiej społeczności żydowskiej.

Na wystawie prezentowano między innymi pochodzącą z lat 1614 – 1649, najstarszą zachowaną gnieźnieńską księgę radziecką z wpisami dotyczącymi miejscowych Żydów, ekscerpt z akt Metryki Koronnej regulujący opłaty wnoszone przez właścicieli domów żydowskich na rzecz miasta, osiemnastowieczne pokwitowania, kontrakty i skargi gnieźnieńskich Żydów oraz prowadzoną przez gnieźnieńską gminę żydowską ewidencję urodzonych z pierwszej połowy XIX w. Ze zbiorów gnieźnieńskich pokazano plan z przebiegiem dawnej ulicy Żydowskiej i usytuowaniem starej synagogi. Znaczne zainteresowanie gości wzbudziła pochodząca z zasobu poznańskiego Tora.

Kolejno na zdjęciach: Szymon Zadumiński przedstawiciel przewodniczącego łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, fragment wystawy, Tora z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu, profesor Jacek Weiss wiceminister kultury w rządzie Jerzego Buzka, Prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, starosta gnieźnieński Dariusz Pilak.