Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych

Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych, 3 października 2014 r., Zakład Archiwistyki IH UAM, Poznań, ul. Św. Marcin 78, Aula
Program:

10.00 – otwarcie konferencji

10.15
Rafał Galuba, (IH UAM w Poznaniu), Archiwa i archiwalia prywatne w polskim prawie archiwalnym
Anna Belka (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Archiwa rodzinne w polityce Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
Wiesława Kwiatkowska (UMK w Toruniu), Metodyka i problemy opracowania archiwaliów rodzinnych
Marta Bednarova, Zuzana Kollarova (Archiwum Państwowe w Lewoczy – Oddział w Popradzie), Archiwa prywatne na Słowacji

11.45-12.00   Dyskusja

12.00-12.30   Przerwa

12.30
Aleksander Stefanowicz (Biblioteka Naukowa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku), Archiwalia polskie proweniencji prywatnej w zasobie Biblioteki Naukowej Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku
Maciej Szukała (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Formy ochrony dokumentacji nieurzędowej w Staatsarchiv Stettin
Krzysztof Stryjkowski (IH UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu), Kanadyjskie inicjatywy  budowania i zachowania archiwów rodzinnych
Paweł Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie), Archiwa i archiwalia prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

14.30-14.45   Dyskusja

14.45-15.30   Przerwa obiadowa

15.30
Elżbieta Rogal (Archiwum Państwowe w Poznaniu), Archiwa prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu
Wojciech Jędraszewski, Program BASIA – indeksacja zdigitalizowanych materiałów metrykalnych jako forma crowdsourcingu archiwalnego
Leszek Krajkowski, Wykorzystanie źródeł z zasobów prywatnych do badań genealogicznych
Łukasz Bielecki i Maciej Głowiak, Projekt „Poznań”- internetowa baza materiałów metrykalnych z terenu Wielkopolski

17.00   Podsumowanie obrad. Zamknięcie konferencji.

W piątek, 3 października br. w Sali im. Jerzego Topolskiego w Instytucie Historii UAM w Poznaniu, odbyła się konferencja pt. „Z problematyki archiwów prywatnych i rodzinnych”. Organizatorzy spotkania naukowego: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – Oddział w Poznaniu, Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP.

Konferencję podzielono na trzy sesje, z czego ostatnią poświęcono zagadnieniom genealogicznym. Prelegentami byli: Pani Anna Belka z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przedstawiciele Zakładu Archiwistyki IH UAM (prof. Rafał Galuba, prof. Krzysztof Stryjkowski), pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie (Maciej Szukała, Paweł Gut), prof. Wiesława Kwiatkowska z UMK w Toruniu oraz Pani Elżbieta Rogal z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Ponadto wśród zaproszonych gości, swoje referaty wygłosili także zagraniczni badacze: Panie – Marta Bednarova i Zuzana Kollarova (Archiwum Państwowe w Lewoczy – Oddział w Popradzie) opowiedziały o archiwach prywatnych na Słowacji, a Pan Aleksander Stefanowicz (Biblioteka Naukowa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku) przedstawił temat polskich archiwaliów proweniencji prywatnej w zasobie Biblioteki Naukowej Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku.

O archiwach rodzinnych w świetle genealogii mówili Panowie: Wojciech Jędraszewski (Program BASIA), Leszek Krajkowski oraz Maciej Głowiak (Poznan Project).

Poniżej zamieszczamy kilkadziesiąt zdjęć z piątkowego wydarzenia.