Digitalizacja materiałów źródłowych do dziejów miasta Kórnika

27 września 2012 r. w odrestaurowanym ratuszu w Bninie (gm. Kórnik) odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie w Internecie materiałów źródłowych do dziejów miasta Kórnika”. Projekt został zrealizowany, przez Archiwum Państwowe w Poznaniu we współpracy i przy wsparciu finansowym Gminy Kórnik. Realizacja zadania objęła digitalizację następujących zespołów archiwalnych:
1.    Akta miasta Kórnika z lat 1483, 1486,1580-1823, 14 jedn. archiwalnych, 2997 stron/kart;
2.    Cechy miasta Kórnika z lat 1581-1983, 77 jedn. archiwalnych, 4797 stron/kart;
3.    Bractwo Strzeleckie w Kórniku z lat 1749-1939, 3 jedn. archiwalne, 37 skanów.

Ponadto w trakcie prac zadecydowano, aby projekt dodatkowo wzbogacić o materiały archiwalne przechowywane w Muzeum Narodowym w Poznaniu (Muzeum Historii Miasta Poznania) oraz w Izbie Pamiątek Regionalnych Kórnik – Bnin.
I tak z Muzeum Historii Miasta Poznania zdigitalizowano Akta i fotografie Bractwa Strzeleckiego w Kórniku z lat 1749-1939, 12 jedn. archiwalnych, 596 stron/kart. Natomiast z Izby Pamiątek Regionalnych cyfryzacji poddano 2 jednostki archiwalne, z których jedna to statut Cechu krawieckiego z 1680 r., druga zaś to kopia statutu Bractwa Strzeleckiego z
1749 r. Tak, więc łącznie zdigitalizowano 8 427 stron/kart pochodzących z 108 jednostek archiwalnych. Zdigitalizowane materiały będą udostępnione szerokiej rzeszy Użytkowników dzięki wydaniu płyty DVD oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i portalu archiwalnym WWW.szukajwarchiwach.pl.
Spotkanie promocyjne towarzyszyło uroczystości otwarcia w Izbie Pamiątek Regionalnych Kórnik – Bnin wystawy poświęconej Wisławie Szymborskiej. W trakcie spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Kórnik, pracownicy bibliotek i ośrodków kultury oraz nauczyciele historii z Gminy Kórnik, omówiono etapy realizacji projektu oraz zaprezentowano wydaną okolicznościową płytę DVD ze zdigiatalizowanymi archiwaliami oraz zapoznano zebranych z pozostałymi materiałami przechowywanymi w Archiwum Poznańskim, które mogłyby zostać objęte kolejnym etapem digitalizacji.