Digitalizacja akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Odolanowie

5 października 2012 r. w Odolanowskim Domu Kultury w Odolanowie odbyła się promocja projektu pn. „Digitalizacja akt stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Odolanowie z lat 1808-1874”. Projekt został zrealizowany, przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu ze środków Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.
Realizacja zadania objęła digitalizację 162 ksiąg metrykalnych zawierających łącznie 6 114 stron kart.

Zdigitalizowane materiały będą udostępnione szerokiej rzeszy Użytkowników dzięki wydaniu płyty DVD oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i portalu archiwalnym WWW.szukajwarchiwach.pl.
W trakcie spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Odolanów oraz zarząd i członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, omówiono etapy realizacji projektu oraz zaprezentowano wydaną okolicznościową płytę DVD ze zdigiatalizowanymi archiwaliami oraz zapoznano zebranych z pozostałymi materiałami metrykalnymi z powiatu ostrowskiego, przechowywanymi w Archiwum Poznańskim, które mogłyby zostać objęte kolejnym etapem digitalizacji.