Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 roku

Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 roku, 9-10 czerwca 2014 r., Poznań, Collegium Historicum UAM, ul. Św. Marcin 78, Aula

Organizatorzy:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Instytut Pamięci narodowej – Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Solidarność Wielkopolska.

Program:

Dzień I9 czerwca
10:00
Powitanie przybyłych przez Rektora UAM, Prezesa IPN, Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

10:30 – 12:30
1.prof. dr hab. Jerzy Eisler, IPN, PAN – Polska 1989. Na drodze do przełomu.
2.Piotr Ceremuszkin, ITAR TASS – Zmiany społeczno-polityczne zachodzące w Polsce w drugiej połowie lat osiemdziesiątych z radzieckiej perspektywy.
3.dr János Tischler, IKW – Wpływ sytuacji w Polsce na przemiany społeczno-polityczne dokonujące się na Węgrzech w 1989 r.
4.dr Joanna Szalacha-Jarmużek, WSB w Toruniu – Czy wybory 4 czerwca zwiększyły podmiotowość społeczeństwa polskiego? Polska transformacja ustrojowa w perspektywie procesów globalizacyjnych.
Dyskusja

12:30 – 13:30
Przerwa w obradach

13:30 – 15:00
1.prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, UAM – Znaczenie wyborów 4 czerwca 1989 r. dla zmian ustrojowych w Polsce.
2.dr Paweł Stachowiak, UAM – Rola Kościoła katolickiego w procesie przygotowań obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych (1988-89).
3.dr hab. Konrad Białecki IPN, UAM – Organizacje katolików świeckich wobec przełomu politycznego końca lat osiemdziesiątych.
4.dr Rafał Reczek, IPN – Reakcje lokalnych władz i społeczeństwa Wielkopolski na rozwój wydarzeń w 1989 r.
Dyskusja

15:30 – 15:50
Przerwa na kawę

15:50 – 18:00
Panel dyskusyjny Dylematy opozycji politycznej w 1989 r.
Uczestnicy: Kornel Morawiecki, Maciej Musiał, Lech Dymarski, Olgierd Baehr, Leonard Szymański
Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn, dr hab. Konrad Białecki
Dyskusja

18:00
Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

Dzień II10 czerwca
10:00 – 12:00
1.prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – Rezultaty transformacji systemowej w Polsce w świetle społecznych oczekiwań.
2.prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski –  Społeczeństwo polskie ostatniego XXV-lecia – perspektywa socjologa.
3.prof. dr hab. Stefan Kowal, UAM – Dwadzieścia pięć lat transformacji gospodarczej – przemiany ku nowoczesności czy nadrabianie zapóźnień.
4.prof. UAM dr hab. Roman Macyra – Utracone marzenia – urojone nadzieje.
Dyskusja

12:00 – 12:15
Przerwa na kawę

12:15 – 14:00
1.dr Adam Cherek, ECS – Przyczyna zwycięstwa? Historia plakatów wyborczych Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z Lechem Wałęsą.
2.mgr Henryk Krystek, APP – Archiwa a gospodarka wolnorynkowa – czyli jak utrwalić nową rzeczywistość.
3.mgr Tomasz Ceglarz, IPN – Rok 1989 w zasobach archiwalnych poznańskiego oddziału IPN.
4.mgr Rafał Kościański, IPN – Niszczenie dokumentów Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu w latach 1989 – 1990.
Dyskusja

14:00
Zakończenie drugiego dnia konferencji.

 

Konferencja naukowa pod honorowym patronatem:
Rektora UAM – prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr. Łukasza Kamińskiego
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych – dr. hab. Władysława Stępniaka

 

W dniach 9-10 czerwca br. w Poznaniu odbyła się konferencja “Krok ku wolności – wybory czerwcowe 1989 roku”, której współorganizatorem było m.in. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Podczas dwudniowych obrad, uczestnicy sympozjum mieli okazje do wysłuchania 16 referatów i wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym. Wśród prelegentów, drugiego dnia obrad głos zabrał Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu mgr Henryk Krystek, który mówił o Archiwach a gospodarce wolnorynkowej – czyli jak utrwalić nową rzeczywistość.