Wystawa „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX – XX wieku”

W poniedziałek 24 września 2012 r. w hallu budynku Centrum Kultury eSTeDe w Gnieźnie otwarto wystawę materiałów archiwalnych, która jest realizacją pierwszego modułu projektu edukacyjnego „Trzy żywioły: ogień, woda, powietrze w Gnieźnie w XIX – XX wieku”. Na wystawie prezentowane są porządki ogniowe, regulaminy zachowania się podczas pożogi i obwieszczenia wydawane przez gnieźnieńskie władze miejskie od czasów pożaru miasta w 1819 r., statuty gnieźnieńskich straży pożarnych, reklamy sprzętu przeciwpożarowego z okresu międzywojennego, oraz projekty przybudowy gnieźnieńskiej remizy strażackiej. Oprócz dokumentów pochodzących z zasobu gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu, na  wystawie znalazły się zdjęcia będące własnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, przedstawiające miejscowych strażaków od początku XX wieku.

Projekt edukacyjny „Trzy żywioły…” został przygotowany przez pracowników Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej. Uzyskał on dofinansowanie z funduszy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przyznanych na podstawie Decyzji Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania projektów edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, realizowanych w archiwach państwowych w 2012 r. Ramowe założenia projektu edukacyjnego zostały przedstawione podczas warsztatu „Edukacja w archiwach” podczas VI Zjazdu Archiwistów Polskich we Wrocławiu. Pozostałe dwa moduły projektu realizowane będą w formie gry ulicznej oraz konkursu wiedzowego w dniach 27 – 28 września bieżącego roku.