Aktualności

Otwarcie Pracowni Naukowej w AP Poznań

Szanowni Państwo Użytkownicy,

Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z przedterminowym zakończeniem prac remontowych w zachodnim skrzydle budynku, pracownia naukowa zostanie otwarta dnia 25 września 2023 roku.

Informujemy również, że z dniem 25 września  w pracowniach naukowych w siedzibie głównej AP Poznań oraz w oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile zostaje zniesiony obowiązek rezerwacji miejsc w czytelni.

Od 4 września 2023 r. czytelnie są otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w Gnieźnie, Koninie i Pile w godz. 8.30 – 14.30, natomiast w Poznaniu w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 18.30, a we wtorki, środy i piątki od 8:00 do 14:00.

Wyłączenie z udostępniania części materiałów archiwalnych

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej, od 14 stycznia 2022 roku do odwołania wyłączone z udostępniania zostały materiały archiwalne z zespołów wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Wykaz

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.

Targi Dziedzictwo – fotorelacja z wydarzenia

W dniach 11-12 kwietnia 2024 r. w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu, będącym siedzibą Biblioteki Kórnickiej, odbyła się wiosenna edycja Targów Dziedzictwo – Zabezpieczenie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Towarzyszyła im konferencja “Primum non nocere… Rola digitalizacji w ratowaniu dziedzictwa kulturowego”. Organizatorami byli: PAN Biblioteka Kórnicka, Klasztor Franciszkanów w Krakowie oraz Cyfrowa Droga. Patronat medialny i merytoryczny sprawowały: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wystąpień, w których poruszono zagadnienia ochrony archiwaliów, muzealiów i zbiorów bibliotecznych przed pożarem, przed  zanieczyszczeniami. Więcej “Targi Dziedzictwo – fotorelacja z wydarzenia”

Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – marzec 2024

W pierwszym kwartale 2024 roku roku Archiwum Państwowe w Poznaniu umieściło nieomal 35 tys skanów  w serwisie Szukaj w Archiwach.

Część zasobu  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu. Udało się również uzupełnić zespół Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny. Obecnie na portalu są dostępne skany wszystkich jednostek z zasobu Archiwum.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach.

Aktualizacja skanów I 2024_page-0001

Wielkanoc 2024

Dyrekcja i Pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu
składają serdeczne życzenia radości i pokoju!
Niech
czas świąt Zmartwychwstania przyniesie spokój i nadzieję.
Wyjątkowe dni Wielkanocy niech staną się chwilą odpoczynku i wytchnienia.

Wesołego Alleluja!

karta wielkanoc