Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo,

informujemy, że awaria została usunięta. Obecnie przywracamy do działania system teleinformatyczny i bazy danych. Jutro (tj. 28 listopada) Archiwum będzie otwarte w standardowych godzinach.

—————————————————————————————————————

Informujemy, że w związku z uszkodzeniem infrastruktury teleinformatycznej z powodu awarii wodociągowej przy Placu Wielkopolskim jesteśmy zmuszeni zamknąć w dniu dzisiejszym (tj. 27 listopada) Archiwum Państwowe w Poznaniu. 

Ponadto informujemy, że dyżur popołudniowy w dniu dzisiejszym zostaje odwołany. 

W kolejnych komunikatach będziemy informowali o sytuacji.

 

Otwarcie Pracowni Naukowej w AP Poznań

Szanowni Państwo Użytkownicy,

Z dużą satysfakcją informujemy, że w związku z przedterminowym zakończeniem prac remontowych w zachodnim skrzydle budynku, pracownia naukowa zostanie otwarta dnia 25 września 2023 roku.

Informujemy również, że z dniem 25 września  w pracowniach naukowych w siedzibie głównej AP Poznań oraz w oddziałach w Gnieźnie, Koninie i Pile zostaje zniesiony obowiązek rezerwacji miejsc w czytelni.

Od 4 września 2023 r. czytelnie są otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w Gnieźnie, Koninie i Pile w godz. 8.30 – 14.30, natomiast w Poznaniu w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 18.30, a we wtorki, środy i piątki od 8:00 do 14:00.

Wyłączenie z udostępniania części materiałów archiwalnych

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowo – konserwacyjnych w magazynie przy ul. Sierocej, mających na celu likwidację skutków rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej, od 14 stycznia 2022 roku do odwołania wyłączone z udostępniania zostały materiały archiwalne z zespołów wyspecyfikowanych w załączonym wykazie.

Wykaz

Za powyższe utrudnienia bardzo przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, iż w kontekście dotychczasowej i przyszłej otwartości naszego Archiwum okażecie nam Państwo oczekiwane zrozumienie.

Przywrócenie materiałów archiwalnych do udostępniania

Archiwum Państwowe w Poznaniu informuje, że sukcesem zakończyło się wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających zasób, rozpoczęte 4 września br. Z tego względu wyłączone z udostępniania materiały archiwalne zostały na powrót przywrócone do udostępniania.

Lista materiałów przywróconych

Jednocześnie informujemy, że nadal nieudostępniane będą trzy zespoły wyszczególnione poniżej.

Lista

VII edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają VII edycję nagrody.

Prof Stanisław Nawrocki podczas pracy biurowej

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2024 r., natomiast gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2024 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.

Załączniki:

  1. Regulamin Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego pobierz
  2. Formularz wniosku o przyznanie nagrody (wersja edytowalna) pobierz
  3. Oświadczenie kandydata (wersja edytowalna) pobierz
  4. Profesor Stanisław Nawrocki – życie i działalność naukowa (wspomnienie) pobierz