Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – marzec 2022

Pierwszy kwartał 2022 roku na serwisie Szukaj w Archiwach kończymy z liczbą 58 049 nowych skanów z 41 zespołów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz 2 800 skanów z zespołu Akta miasta Turek (księgi ewidencji ludności) z zasobu Oddziału w Koninie.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach

Poniżej podajemy zbiorczy wykaz publikacji: