Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – marzec 2024

W pierwszym kwartale 2024 roku roku Archiwum Państwowe w Poznaniu umieściło nieomal 35 tys skanów  w serwisie Szukaj w Archiwach.

Część zasobu  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu. Udało się również uzupełnić zespół Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny. Obecnie na portalu są dostępne skany wszystkich jednostek z zasobu Archiwum.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach.

Aktualizacja skanów I 2024_page-0001