Aktualizacja serwisu Szukaj w Archiwach – wrzesień 2023

Trzeci kwartał 2023 roku Archiwum Państwowe w Poznaniu to nieomal 50 tysięcy skanów opublikowanych w serwisie Szukaj w Archiwach. Część zasobu  została zeskanowana w ramach współpracy w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. “Długoterminowe koszty społeczne niekorzystnych warunków we wczesnym okresie życia w XIX-wiecznych populacjach na przykładzie miasta Poznania” (kierownik projektu – prof. Grażyna Liczbińska). APP prowadzi także stronę tematyczną projektu.

Aktualizacja została uwzględniona na naszej stronie w zakładce Zasób-Zasób-online-Szukaj w Archiwach.

Aktualizacja skanów_page-0001