Archiwum Państwowe w Poznaniu na XXVII Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej

6 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu otwarto XXVII Poznański Przegląd Książki Naukowej, organizowany pod honorowym patronatem JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Archiwum Państwowe w Poznaniu po raz kolejny z wielką przyjemnością uczestniczyło w Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej. Zeszłoroczna działalność publikacyjna instytucji skupiła się przede wszystkim wokół pracy nad dwutomowym wydawnictwem źródłowym, pt. „Odbudowa miasta Poznania”. Autorkami opracowania są Julia Wesołowska, pracowniczka Archiwum Państwowego w Poznaniu i Celina Barszczewska, historyczka. Ponadto, jak co roku ukazał się kolejny, dziewiąty już tom „Przeglądu Archiwalno-Historycznego”. Wśród wielu interesujących artykułów, recenzji i sprawozdań można znaleźć materiały z konferencji naukowej pt. „Archiwa – pomiędzy administracją a potrzebami nauki” organizowanej przez Zakład Archiwistyki WH UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu w listopadzie 2021 roku. Odświeżona formuła czasopisma przysporzyła mu wielu czytelników, nowych autorów, a przede wszystkim stała się znakomitym forum wymiany doświadczeń naukowych dla wszystkich nurtów badań nad przeszłością, głęboko zakorzenionych w źródłach i miejscach ich przechowywania.

Fotorelację z wydarzenia prezentujemy poniżej: