Artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan w publikacji „The Great War. Insights and Perspectives

Frankfurckie Wydawnictwo Petera Langa wydało przygotowaną przez Uniwersytet Łódzki i Archiwum Państwowe w Łodzi publikację „The Great War. Insights and Perspectives”. Zawiera ona teksty niektórych wystąpień wygłoszonych podczas konferencji międzynarodowej „Wielka wojna. W stulecie wybuchu”. Wśród wydanych w języku angielskim tekstów znalazł się również artykuł pracowników gnieźnieńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu Marka Szczepaniaka i Grażyny Tyrchan pt. „World war from local perspective. School chronicles from the border areas of the Province of Posen (Prowincja Poznańska) as a source of information”.